Rekordår i finnmarkstrafikken

For første gang har et fylke ingen omkomne på veiene i løpet av et år.

Brøyting

Det kan være glatt og stormfullt på veiene i Finnmark, men ingen omkom i trafikken i fylket i 2012.

Foto: Allan Klo / NRK

Ingen ble drept i ulykker på veien i Finnmark i 2012, det viser en oversikt fra Statens vegvesen.

Dette er første gangen siden man startet å føre statistikken i 1939 at et fylke ikke har hatt noen drepte gjennom et helt år.

– Tallene kan svinge, og at vi må være forberedt på at det kan endres fort, men vi synes det er grunn til å glede seg over de positive resultatene og utviklingen, sier regionvegsjef for Nord-Norge, Torbjørn Naimak.

– Sjåførene viktigste årsak

UP-sjef Marthinsen

Leder for Utrykningspolitiet i Troms og Finnmark, Geir Marthinsen.

Foto: NRK / NRK

Også Utrykningspolitiet er glad for at ulykkestallene har gått ned. Totalt 154 personer omkom på de norske veiene i 2012, det er 14 færre enn i 2011. Gjennomsnittet på antall drepte siden tusenårsskiftet har ligget på 250 personer årlig.

– Jeg tror nok det er mange som har bidratt til de gledelige tallene for fjoråret. Når det går galt så er det ofte førerfeil, så vi må vel kunne gi bilistene en god del av æren når det går bra, sier sjefen for Utrykningspolitiet i Troms og Finnmark, Geir Marthinsen.

Men selv om antallet ulykker med omkomne og hardt skadde går ned, advarer Marthinsen bilistene mot å tråkke altfor hardt på gasspedalen.

– Også i Finnmark har vi hatt ulykker hvor det har vært nære på at det har gått skikkelig ille, så man kan vel si at man har hatt flaksen på vår side. Likevel må man kunne si at det ofte er små marginer når uhellet først er ute.

Politiet ser også med bekymring på det økende antallet ruspåvirkede bilister, og folk som bruker mobiltelefon mens de kjører.

Fortsatt flest møteulykker

Terje Moe Gustavsen

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Foto: Trond Vestre / NRK

Ser man på årsakene til de mest alvorlige ulykkene i året som gikk, så er det fortsatt utforkjøringer og møteulykker som dominerer.

Bedre sikring langs veien er et viktig grep for å hindre slike ulykker, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen

– Å bygge nye trafikksikre veger, midtrekkverk, siderekkverk og mer oversiktlig sideterreng, forsterka vegoppmerking og reduserte fartsgrenser, blir viktige virkemidler for Statens vegvesen framover.

En annen bekymring for Gustavsen og Statens vegvesen er at andelen fotgjengere blant de drepte var høyere i 2012 enn det som har vært vanlig tidligere.

– Risikoen for å bli drept eller hardt skadd i trafikken er historisk lav, men vi skal videre, sier Gustavsen.

Setter av penger i neste nasjonale transportplan

Nestleder i transportkomiteen på Stortinget og samferdselspolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet, Anne Marit Bjørnflaten mener de siste års nedgang i antall trafikkdrepte er gledelig.

Anne Marit Bjørnflaten

Samferdselspolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet, Anne Marit Bjørnflaten

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

I likhet med vegdirektøren vil hun prioritere tiltak for å få antallet ulykker ytterligere ned.

– Vi jobber med neste nasjonale transportplan, og der vil det komme mer penger til rekkverk, midtdelere og generelt veivedlikehold, sier Bjørnflaten.

Men selv om det loves mer penger så vil det ikke være mulig å lage midtdelere over alt.

– Behovet for dette beregnes også ut ifra trafikkgrunnlaget, ser vi på for eksempel Troms og Finnmark så er det ikke så mange veier hvor det vil bli aktuelt. Men jeg vil også påpeke at den generelle veistandarden er viktig for sikkerheten.

I likhet med politiet ønsker Bjørnflaten å trekke frem bilistenes endrede holdninger som en viktig bidragsyter til tryggere veier.

– Vi ser at gjennomsnittsfarten har gått ned, og at folk generelt kjører mer ansvarlig. Det er selvsagt positivt.