Reinslakteri gikk konkurs:

Titalls millioner kroner kan gå tapt etter at reinslakteriet Min Boazu AS gikk konkurs. Sparebank1 Nord-Norge har sendt inn det største kravet til konkursboet, på 13 millioner kroner. Min Boazu AS konkursbo har mottatt 151 krav på totalt 45 millioner kroner