Reineier sulteforet dyra

Nå blir han politianmeldt av Mattilsynet.

Reinsdyr
Foto: Arne Store / NRK

En reineier fra Kautokeino er politianmeldt av Mattilsynet for å ha sulteforet dyra sine. Reineieren sendte nærmere 500 rein til slakting. Flere av dyra var i så dårlig forfatning at de døde før de ble avlivet.

Seniorrådgiver Andre Karlstad i Mattilsynet var selv tilstede da den utsulta reinen ble slakta:

- I løpet av tiden slaktinga pågikk døde 27 dyr ved selvdød, mens fem andre dyr ble avlivet av Mattilsynet fordi de var for svake, sier Karlstad til NRK.

Av de slaktede dyra, måtte 37 kasseres fordi de var for magre. Gjennomsnittsvekta på dyra var 13 kilo, noe som er langt under gjennomsnittet.

I følge dyrevernloven er reineiere pliktig til å iverksette tiltak i form av tilleggsfor eller flytting til bedre beiteområder så snart reinen begynner å sulte. Alternativt å sende dem til slakt på et mye tidligere tidspunkt. Tilstanden reinflokken var i når de ble sendt til slakt gjør at Mattilsynet anmelde reineieren for brudd på flere paragrafer i dyrevernsloven.

- Det er mange dyr som har lidd her, sier Karlstad til NRK.

Leder for Norske Reindriftssamer Landsforbund, Nils Henrik Sara, er sjokkert over den lave gjennomsnittsvekten på dyra og mener at det er rett å anmelde reineieren. Han er redd slike saker kan gjøre omdømmet til reindrifta dårligere.

- Det er selvfølgelig ikke bra når det oppstår sånne saker for en liten næring. Og når sånne grove saker som dette oppstår, er det helt klart at det gir konsekvenser for reineiere. Det tar tid å bygge opp omdømmet igjen, sier Sara.

Den anmeldte reineieren vil ikke kommentere saken utover at han mener anmeldelsen er urettmessig.