Foreslår at oppdrettsnæringen selv må rydde opp

Fiskeriministeren vil innføre obligatorisk utfisking av rømt oppdrettslaks i norske elver. Oppdrettsnæringa må selv ta regningen.

Rømt oppdrettslaks

Regjeringen vil gjøre det obligatorisk for oppdrettsnæringen å betale for å få fisket opp rømt oppdrettslaks i norske elver.

Foto: Vemund Gjertsen

Amund Drønen Ringdal

Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet Amund Drønen Ringdal.

Foto: Regjeringen

30. november går høringsfristen ut for regjeringens forslag om å innføre en avgift som skal dekke utfisking av rømt oppdrettslaks i norske elver.

– Vi mener at det er oppdretter sitt ansvar å rydde opp når oppdrettslaks rømmer. Det er et prinsipp som er brukt mange steder i norsk forvaltning, og som vi synes er et viktig prinsipp, om at det er den som forurenser som skal betale, sier statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet Amund Drønen Ringdal.

– Fjerner gratispassasjerer

Det finnes allerede en slik ordning, det kan søkes om midler til prosjekter som går på å fjerne oppdrettslaks i norske lakseelver. Ordningen heter Havbruksnæringens miljøfond, og ble opprettet av Fiskeri- og Havbruksnæringens landsforening (FHL) i 2011.

Men det har frem til i dag vært frivillig om opprettere ville være med og betale inn penger til fondet.

– Nå gjør vi det obligatorisk, og tvinger på en måte gratispassasjerene, eller de som ikke har valgt å være med på dette systemet, og får på plass et mer ordnet system rundt dette med utfisking av rømt oppdrettslaks, sier Drønen Ringdal.

– Stor utfordring

Årlig kommer i overkant av 400 000 villaks inn i norske laksefjorder. Samtidig har det rømt 233.000 oppdrettslaks hittil i år i Norge. Flere elver har allerede fått såkalte hybridfisker der villaksen er blandet med gener fra oppdrettslaks.

– Rømt oppdrettslaks er en stor utfordring langs hele kysten. Derfor foreslår vi også at oppdrettere som merker fisken blir fritatt fra å betale inn penger til utfiskingsfondet, sier Drønen Ringdal.

Hvis en oppdretter velger å gjøre fisken sin sporbar, det vil si at det er mulig å gjøre fisken sporbar tilbake til eier, så vil han kun betale for utfiske der egen fisk blir funnet. Regjeringen håper at dette vil stimulere oppdrettere til å merke fisken sin slik at den er mulig å spore.

– Hvorfor stiller man ikke krav om gjøre fisken sporbar?

– Vi tror at dersom kostnadene går ned de kommende årene, så vil mange oppdrettere selv velge å gjøre fisken sporbar. I dag er dette ennå ikke nok utprøvd, og det er en kostbar teknologi. Vi mener tiden ikke er inne for dette ennå, sier Drønen Ringdal.

– Hvem skal bestemme?

Erik Sterud

Erik Sterud, fagsjef i organisasjonen Norske Lakseelver, mener det bør stilles krav til merking av oppdrettslaks.

Foto: Norske Lakseelver

Erik Sterud, som er fagsjef i organisasjonen Norske Lakseelver, sier at de i hovedsak er positive til en obligatorisk avgift for utfiske av opprettslaks.

– Dette er noe vi har mast om i flere år, nemlig at oppdrettsnæringen må rydde opp etter seg. Og det at alle må forplikte seg til å betale, det er vi positive til, sier Sterud.

Sterud er imidlertid skeptisk til om fondet, slik det er foreslått, vil kunne fungere der det er behov for akutte aksjoner i elver der det plutselig står mye rømt oppdrettslaks i elva.

– Så synes vi også at det er problematisk hvis det blir sånn at det blir et flertall av oppdrettere i styret for fondet. Det kan ikke være opp til oppdrettsnæringen å bestemme hvor det skal ryddes opp, når, eller hvor mye penger de skal bruke på oppryddingen. Det kan virke som at det ikke legges opp til et «forurenser skal betale-prinsipp», men at man legger opp til et «forurenser kan betale hvis man vil-prinsipp».

– Krev merking av laksen!

Erik Sterud reagerer på at myndighetene ikke stiller krav til merking av laksen.

– Det finnes metoder for merking og sporing av laks som både er billige, og som har vært utprøvd i mange tiår, og som er helt innenfor det som er dyrevelferdsmessige akseptable metoder. Derfor mener vi at merking og sporing burde vært påbudt i Norge.

Sterud er ikke enig i regjeringes tanker om at dette foreløpig både er for dyrt og vanskelig.

– Når man ganger kostnaden for merking av laks med antall fisk som settes ut hvert år, og det er mellom 250 til 300 millioner fisk, så blir dette høye beløp, selv om kostnaden i utgangspunktet kanskje bare er 50 øre per fisk. Men hvis man bryter det ned til produksjonskostnad per kilo, slik vi mener man bør gjøre, så ser man at da blir det adskillig billigere, sier Sterud.

Høringsfristen går ut 30. november, og forskriften om et obligatorisk utfiskingsfond vil trolig tre i kraft fra nyttår.

Created by InfoDispatcher