Regjeringen skal få ned svovelutslipp

En ny arbeidsgruppe skal jobbe for å få fortgang i arbeidet om å redusere svovelutslippene ved Nikelverket i Russland.

Smelteverk i Nikel

Smelteverket i Nikel.

Foto: Skjalg Fjellheim / Scanpix

Regjeringen har nedsatt en norsk-russisk arbeidsgruppe som skal jobbe for å få ned svovelutslippet fra Nikelverket ved norskegrensa.

– Vi snakker jevnlig med russerne om problemet og ønsker nå å få fortgang i arbeidet, sier statssekretær Ingrid Fiskaa fra Utenriksdepartementet.

Det forhandles nå om mandatet og tidsfrister for arbeidsgruppen.

– Vi tar opp dette jevnlig med russiske politikere på høyt nivå, sier Fiskaa.

Norge har tidligere satt av 300 millioner kroner til rensing, men de er nå trukket tilbake fordi nikkelverket ikke viste noen interesse for å innføre rensetiltak.

I forrige uke fikk de politiske partiene kritikk av Bellona for å ikke ha nevnt Nikel ved et eneste ord i valgprogrammene sine i Finnmark.