Regjeringen med ny krisepakke til Svalbard

Regjeringen gir 110 millioner til Store Norske på Svalbard i 2016.

Svea på Svalbard

Svea på Svalbard.

Foto: Idar Nikolaisen

Regjeringen følger opp styrets anbefaling og vil bidra med mer penger til Store Norske på Svalbard.

– Det er viktig at vi opprettholder næringsaktivitet og bosetting på Svalbard. Gruveselskapet bidrar til et livskraftig samfunn i Longyearbyen. Pengene vil gi lokalsamfunnet bedre forutsetninger til å kunne omstille seg, sier næringsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Næringsminister Monica Mæland

Næringsminister Monica Mæland.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Pengene skal sørge for at selskapet kan utvide driften i Gruve 7 ved Longyearbyen fra ett til to skift. Det legges samtidig til rette for inntil tre år med driftshvile i gruvene i Svea og Lunckefjell.

Styret søkte opprinnelig om 300 millioner kroner.

Vil gi tid til å bygge nye næringer

Beslutningen om pengetilførsel forutsetter samtykke fra Stortinget, og regjeringen vil tidlig i 2016 fremme en proposisjon.

Store Norske har over lengre tid vær i en krevende økonomisk situasjon, blant annet som følge av lav kullpris.

– Hensikten med driftshvile er å gi lokalsamfunnet noe lengre tid til å bygge opp nye næringer. Samtidig opprettholder vi muligheten for oppstart hvis markedet skulle ta seg opp. Vi har ingen garanti for at ikke forholdene forverrer seg. Som eier i Store Norske følger vi utviklingen tett. Vi vurderer situasjonen løpende, sier Mæland.

Stortinget besluttet i vår å tilføre selskapet 500 millioner kroner gjennom kjøp av eiendom og et lån til selskapet.

– Glad for å slippe usikkerhet i julen

Wenche Ravlo

Administrerende direktør i Store Norske, Wenche Ravlo.

Foto: Lars Egil Mogård / NRK

– Dette er positive nyheter. På bakgrunn av de lave kullprisene vi har nå og Store Norskes økonomiske situasjon, er driftshvile i Svea og to skrift i Gruve 7 den best mulige løsningen. Vi er glad for at vår eier legger til rette for at dette kan gjennomføres, sier administrerende direktør, Wenche Ravlo.

Hun forteller i en pressemelding at alle i Store Norske og i Longyearbyen har ventet i spenning gjennom mange uker.

– Mange fryktet at vi ikke ville få en avklaring på den vanskelige situasjonen før etter nyttår. Derfor er jeg glad for at vi slipper ytterligere usikkerhet i julen, sier Ravlo.

Direktøren mener regjeringens forslag opprettholder rundt 100 arbeidsplasser på Svalbard.

– En stor lettelse

Lokalstyreleder i Longyearbyen, Arild Olsen sier til NRK at dette er veldig gledelig for Svalbard, men først og fremst for de ansatte i Store Norske.

– De har lagt ned mye energi for å få løst floken som er i selskapet, og de har gjort en god innsats. Jeg vil tro at dette er en stor lettelse for dem.

Olsen er også glad for at de nå kan få litt ro rundt Longyearbyen.

– Enhver aktivitet på Svalbard er bra for Longyearbyen. For selskapet vil det bety muligheter for å eventuelt omstille seg.