Registrering av båt

Sjøfartsdirektoratet ber eiere av små lastefartøy opp til 15 meter, og fiskebåter mellom 8 og 10,67 meter om å sertifisere båtene sine. Et nytt regelverk som kom for et år siden, omfatter også denne flåtegruppen. For fiskefartøy gjelder kravet for båter som er bygd mellom 1992 og 1997. Totalt dreier det seg om 180 fartøy, ifølge Fiskeridirektoratet. Fristen for å sertifisere fiskebåtene er 1. januar neste år.