Normal

Kommune innrømmer lovbrudd ved klasseturer

Alta kommune innrømmer at klasseturene som har vært arrangert har brutt loven. Nå beklager politikerne til 15-åring som ikke hadde råd til å reise.

Trine Noodt

Leder Trine Noodt (V) i hovedutvalg for oppvekst og kultur, Alta kommune.

Foto: Robin Mortensen/NRK

Det var 15 år gamle Vårin Larsen som satte fokus på reglene for klasseturer og hvordan praksisen til nå ha vært for slike turer i Alta.

På mandagens hovedutvalgsmøte vedtok politikerne nye retningslinjer for klasseturer i Alta kommune.

– Vi har vedtatt at skoleturer skal være gratis for alle elever og det skal være sånn at alle får være med. Skal man ikke være med så må man søke fritak hos rektor, forteller leder Trine Noodt i hovedutvalget for oppvekst og kultur i Alta.

Hun mener det var viktig å få med at alle elever skal være med, ettersom de så at dagens praksis har utviklet seg feil vei.

– Vi ser at elever ikke er med på turer av økonomiske årsaker eller andre grunner. Om de ikke deltar på alle dugnadene, må de bidra med den delen i egenkapital i dag. Det er ifølge opplæringsloven ikke lov, ettersom skolen skal være gratis, sier Noodt.

– Modig å ta til ordet

Trine Noodt synes Vårin Larsen har vært utrolig modig som tok til ordet for denne praksisen, som har funnet sted over mange år. Ikke bare i Alta men også nasjonalt.

– Det var veldig modig at hun tok til ordet for den her typen urettferdighet som har fått utvikle seg. Egentlig var det kanskje mange voksne som burde tatt til ordet før henne, meg selv inkludert. Jeg synes alle voksne som har sett denne praksisen burde beklage at vi ikke var voksne nok til å si fra før hun gjorde det, sier hovedutvalgslederen.

Mange voksne har nok skygget banen og tenkt at de som blir igjen får jo noe annet hyggelig å gjøre, tror Noodt.

– Det har kanskje vært litt vanskelig å si fra at man ikke har råd, sier hun.

Saken fortsetter under bildet.

Retningslinjer for skoleturer i Alta

Slik er noen av de nye retningslinjene Alta kommunes hovedutvalg har vedtatt for klasseturer framover.

Foto: Farid Ighoubah

Klassetur blir obligatorisk

Selv om turene blir obligatorisk åpnes det for å kunne søke om unntak dersom spesielle forhold skulle tilsi det.

Likevel må minimum 2/3 av klassen reise for at turen skal kunne gjennomføres.

Noodt mener det var på tide med nye retningslinjer.

– Nå får vi rydda skikkelig opp, og så vi får en plattform som gjør at vi er på trygg grunn, når vi sender ungene våre på klassetur, sier Trine Noodt.

Også SV-politiker Tommy Berg mener det var viktig å gjøre klasseturene obligatorisk.

– Nå blir jo turen obligatorisk for alle elevene, man ønsker alle elever med i utgangspunktet. De som ikke kan dra på skoletur søker fritak av andre årsaker, nå skal det ikke være økonomiske årsaker for å ikke kunne reise, sier Berg.

Les retningslinjene her: Retningslinjer for skoleturer i Alta kommune

Måtte bli hjemme

Vårin Larsen

Vårin Larsen er ikke med klassens tur til London, nå, men har alternative skoledager sammen med medelevene som heller ikke er på klasseturen. Her er hun klar til kino, før det blir bowling og pizza.

Foto: Farid Ighoubah

Det var etter at 15 år gamle Vårin Larsen sto fram med sin historie om at hun ikke kunne være med på tur til London med klassen, at saken har fått politikerne til å reagere.

Klassen hennes er nå på turen, men hun og de andre som måtte bli hjemme har fått annet opplegg disse dagene.

– De av oss som ikke kunne dra på klasseturen, fikk gjøre andre ting. I dag skal vi på kino og senere skal vi bowle og spise pizza, forteller Vårin Larsen når NRK møter henne utenfor Alta kino.

Hun synes det er veldig bra at hovedutvalget nå har vedtatt nye retningslinjer for klasseturer.

– Da er det jo mange andre også i min stilling som får lov å dra på turer framover, sier hun.

Etter at hun sto fram og fortalte om at hun ikke kunne dra på tur da hun ikke hadde nok penger selv til å være med på klassetur, har Vårin fått mye skryt.

– Det høres jo fint ut og at de bryr seg det er bra, smiler hun.

Klasseturene har brutt loven

Det var oppvekstsjef Mads Stian Hansen som la fram de nye retningslinjene for politikerne der det blant annet står at penger som samles inn til klasseturer skal komme alle elevene til gode.

– Vi skal følge opplæringsloven, og alle skoleturer skal være gratis for elevene.

Oppvekstsjef Mads Stian Hansen, Alta

Oppvekstsjef Mads Stian Hansen i Alta kommune la fram forlsag til de nye reglene for klasseturer i grunnskolene i Alta. Nå skal forslaget ut på høring.

Foto: Farid Ighoubah

Innsamlede midler skal fordeles på alle og ikke enkeltelever. Vi har også satt ramme for det pedagogiske innholdet i turen og at det skal være med en lærer, forteller oppvekstsjef i Alta kommune Mads Stian Hansen.

Den tidligere praksisen rundt organiseringen av klasseturene har dermed brutt opplæringsloven.

– Den praksisen som er i dag setter ikke krav til klassen om å gjennomføre turen etter opplæringsloven. Det vil si at de klasseturene som er organisert med et prinsipp om at elevene må betale inn penger for å få lov til å være med, det er da å beregne som et lovbrudd, sier Mads Stian Hansen.

– Det er helt avgjørende å få inn disse retningslinjene. Det er et lovkrav som stilles til alle kommuner og det er en rettighet som alle elever har. Elever og de foresatte skal ikke stilles i et slikt dilemma hvor de må ta stilling til om de har råd til å være med eller ikke. Turen skal være gratis, på alle mulige måter, slår oppvekstsjefen fast.

Nå skal saken opp i hovedutvalget for en endelig bekreftelse.

– Fra den datoen hovedutvalget vedtar retningslinjene, vil de gjelder fra, sier oppvekstsjef i Alta kommune Mads Stian Hansen.

– Vi har vært for kunnskapsløse

SV-politiker Tommy Berg roser også Vårin Larsen for å stå fram med sin historie i forhold til klassens tur. Han mener dette har gjort at politikerne har fått øynene opp for dagens situasjon rundt turene.

Tommy Berg SV

Tommy Berg i SV Alta mener det er viktig at klasseturer blir obligatoriske, så alle elever får delta.

Foto: Gyda Katrine Hesla

– Hun har nok sprengt en stor betongvegg med å gå fram med dette. Det har vært en problematikk man ikke har vært fult nok klar over og det er jo veldig beklagelig at først er nå man tar tak i det, men det blir i alle fall tatt tak i det med det samme fokuset kom på det. Dette skulle ha vært gjort for lenge siden, sier Tommy Berg fra Alta SV.

– Hvorfor har ikke politikerne tatt tak i dette før?

– Nå kan jeg bare svare for min egen del, men jeg har tenkt at ting har vært greit. Man har nok vært for kunnskapsløs i forhold til hvordan ting har fungert, sier Berg.

De nye retningslinjene er ikke ordentlig på plass før 1. november, men Tommy Berg råder de som er i gang med planlegging av tur til å følge de nye retningslinjene allerede nå.

– De bør følge de retningslinjene som nå kommer. Det har også skoleleder gitt beskjed om at det gjøres allerede, sier Berg.