NRK Meny
Normal

– Politidirektoratet foregriper endringer Stortinget skal vedta

Leder Hadia Tajik (Ap) for justiskomiteen på Stortinget, refser Politidirektoratet for å forskuttere organiseringen av politidistriktene, før det blir behandlet av Stortinget.

Kulturminister Hadia Tajik

Leder Hadia Tajik (Ap) i justiskomiteen på Stortinget. Hun sier at POD har foregrepet de endringene som det er opptil Stortinget å vedta, dersom de allerede nå utestenger distrikter fra videreutdanningsprogram.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Det er viktig at Politidirektoratet ikke setter i gang prosesser som må reverseres av Stortinget etterpå, sier leder i justiskomiteen, Hadia Tajik (Ap).

Det sier hun etter nyheten om at POD går inn for ni politidistrikt i Norge, først omtalt av Politiforum onsdag morgen.

Tajik er en av flere stortingspolitikerne som nå reagerer sterkt på saken om Politidirektoratets (POD) ulike beskjeder, rundt framtidig ny organisering av politidistriktene i Norge.

– Hvis politidirektoratet nå setter i gang, eller stopper prosesser som får betydning for hvordan det blir mulig å organisere politiet og politidistriktene i framtiden, så er jo det verken deres mandat eller ønskelig, sier Tajik.

Endring i organiseringen er foreløpig ikke foreslått av regjeringen eller behandlet av Stortinget. Tajik sier at POD derfor ikke kan foregripe beslutninger før de er demokratisk vedtatt.

– Politidirektoratet forskutterer den framtidige organiseringen av politiet i Norge, og slik skal det ikke gjøres, understreker Tajik.

– Det er Stortinget som vedtar slikt

Nyheten om at POD har anbefalt å gå for 9 politidistrikter, kom onsdag som et sjokk på mange i politinorge.

Torsdag morgen fortalte NRK at direktoratet også har nektet stabene hos politiet både i Vest- og Øst-Finnmark å delta på kurs, fordi de ikke var en del den fremtidige politidistriktsstrukturen. Det med henvisning til at de mest sannsynlig ikke kommer til å trenge det etter omorganiseringen.

Dette ble tilbakevist av Politidirektoratet i en pressemelding onsdag ettermiddag.

NRK kan imidlertid vise til interne e-poster fra POD, som sier at de har kommunisert noe annet internt. I en e-post fra beredskapsdirektør i politidirektoratet Kaare Songstad, står det som følger:

Epost3
Foto: Skjermdump

Mailen var ment som en forklaring på hvorfor ansatte fra politidistriktene i Finnmark, ikke blir tatt med på videreutdanning.

– Hvis det er riktig at POD har gitt enkelte distrikter beskjed om at de må avvente videre planer, fordi det ligger i kortene at de ikke skal være med videre som distrikt, så har POD foregrepet de endringene som det er opptil Stortinget å vedta, påpeker Tajik.

Nestleder i justiskomiteen Anders B. Werp (Høyre) er som Tajik, klar i sin mening om saken.

– Det er Stortinget som er enerådende på å fatte beslutningen, og de konklusjonene er ikke tatt ennå. Saken ligger i regjeringen, der det jobbes bra med politireformen, men saken har ikke kommet til Stortinget. Det er der avgjørelsen rundt politireformen skal tas, sier Werp.

Anders B. Werp, medlem av justiskomiteen på Stortinget for Høyre

Nestleder Anders B. Werp (Høyre) i justiskomiteen på Stortinget

Foto: Stig Jaarvik / NRK

Stopper lederutdanning i 20 distrikt

Torsdag skriver Politiforum på sine nettsider, at det ikke bare er i Finnmark man nå utestenges fra å være med på stabs- og lederutviklingsporgammet ved Politihøgskolen.

Politihøgskolen tar ut hele 20 av 27 distrikt fra programmet, der de 7 distriktene som er igjen er Oslo, Hordaland, Sør-Trøndelag, Troms, Rogaland, Salten og Agder.

– Bakgrunnen er en avgjørelse fra Politidirektoratet om at man skal prioritere de sju største distriktene. Da blir konsekvensen at 20 ikke får delta og det følger vi opp, forteller leder for operativ seksjon ved PHS, Per Olaf Torkildsen til Politiforum.

Ber om en forklaring

Leder Odd Børre Evensen for Politiets Fellesforbund i Øst-Finnmark, ber direktoratet nå komme med en forklaring på saken.

– Politiets Fellesforbund er av den oppfatning at man skal bygge opp organisasjonen fra bunnen og videre oppover. Derfor stiller jeg spørsmål rundt det polititaktiske i dette, sier Evensen.

Han spør om man kan få en polititaktisk avklaring på hvorfor man velger å stenge ute hele Finnmark fra stabsopplæringen?

– Hva er det som tilsier at man ikke skal ha et stabsledd i Finnmark for framtiden? spør Evensen.

Songstad: – Jeg misforstod

Beredskapsdirektør Kåre Songstad

Beredskapsdirektør i Politidirektoratet, Kaare Songstad.

Foto: Alv Vidra Snæland

Politidirektoratet har så langt nektet å stille til intervju hos NRK om saken.

I en e-post fra beredskapsdirektør i politidirektoratet Kaare Songstad, skriver han at det hele skyldes en misforståelse, som har gjort at han kommuniserte feil til politiet i Øst-Finnmark.

E-posten gikk imidlertid også i kopi til seksjonsleder i politidirektoratet Jørn Olav Schjelderup, uten at han reagerte og rettet opp den påståtte misforståelsen ovenfor politiet i Øst-Finnmark.