NRK Meny
Normal

Refser lederne for dårlig styring

Nybygg og oppussing ved de nordnorske helseforetakene kan bli utsatt på grunn av dårlig økonomi.

Samtlige helseforetak har minus i regnskapet. Helse Finnmark alene går med et underskudd på 100 millioner kroner i 2006.

Styreleder Bjørn Kaldhol i Helse Nord mener styringa ved helseforetakene har vært for dårlig.

– Fra og med oktober i fjor har kostnadene vokst i alle foretakene, også i Finnmark, til dels på en uforståelig måte, sier Kaldhol.

– Det er åpenbart at det har vært brukt mer arbeidskraft enn det som var forutsatt ut fra de økonomiske rammene. Uten at jeg går inn på Finnmark, så gjelder det i hele Helse Nord.

Ikke godt nok

– Har det vært for dårlig styring, da?

– Det er åpenbart at den biten, bruk av arbeidskraft og årsverk, kunne vært styrt bedre, sier Kaldhol.

I dag kaller han toppledelsen ved helseforetakene inn på teppet. Her skal de blant annet orientere hverandre om tiltakene som er gjort.

– Så er det klart at jeg som styreleder i Helse Nord må minne styreledere og direktørene i helseforetakene om hvilke oppdrag de har fått når det gjelder driften i 2006.

Kan bli utsatt

Investeringstiltakene som Helse Nord skal godkjenne, står i kø framover. Nordlandssykehuset oppgraderes og bygges ut, i Stokmarknes skal det bygges nytt sykehus, UNN må bygges ut og Narvik, Hammerfest og Kirkenes trenger oppgradering. Men dersom ikke økonomien kommer raskt under kontroll, kan flere av disse prosjektene bli utsatt.

– Skal vi kunne gjennomføre investeringsprogrammet som ligger hos Helse Nord nå, så må vi ha bedre kontroll på økonomien enn vi har i år, det er helt på det rene.

– Betyr det at dere må i balanse?

– I hvert fall rimelig nær balanse, sier Kaldhol.