Redaktør fikk sparken

Redaktøren i Barents Observer, Thomas Nilsen, er oppsagt. Nilsen var blant flere som slo alarm etter at styret i Barentssekretariatet vedtok at nettstedet ikke skulle jobbe etter redaktørplakaten og ha fri stilling som nyhetsformidler. Styret mener at Nilsen har opptrådt illojalt og at han har misbrukt sin rolle som redaktør. Nettstedet drives av Barentssekretariatet som eies av de nordnorske fylkeskommunene.