NRK Meny
Normal

– Utmarksdomstolen hører hjemme i Tana

Men domstolsadministrasjonen har lagt utmarksdomstolen for Finnmark til Hålogaland lagmannsrett i Tromsø.

Tingrett

Politikere i Finnmark reagerer kraftig på at Utmarksdomstoeln vil bli plassert i Tromsø når den opprettes. Midlertidig sekretariat for domstolen er Indre Finnmark tingrett. Stevninger knyttet til Finnmarkskommisjonens avgjørelser sendes dit.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

– Den burde ligge der den har vært, i Tana. Det er det som er naturlig. Tana er sentralt, ikke bare i Øst- Finnmark men for hele fylket, sier varaordfører Hartvig Hansen i Tana kommune.Hartvik Hansen

Hartvik Hansen

Varaordfører Hartvig Hansen i Tana kommune mener Tana burde vært den naturlige lokaliseringen av utmarksdomstolen.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Varaordføreren er overrasket over at domstolen som skal avgjøre rettighetskrav i etterkant av innføringen av Finnmarksloven, nå vil få sitt hovedsete hos Hålogaland lagmannsrett i Troms.

Habilitetsspørsmål

Ønsket om å lokalisere domstolen i Indre Finnmark tingrett var ikke mulig, mener kommunikasjonsdirektør i Domstolsadministrasjonen, Erling Moe.

– Årsaken til dette er at sekretariatet for Finnmarkskomminsjonen ligger i Tana. På grunn av habilitet vil det dermed være uriktig å plassere domstolen i samme lokaler.

I tillegg vil ikke domstolen her ha noe særlig bemanning, forteller Moe.

Støtter lokalisering i Tana

Det argumentet kjøper likevel ikke fylkesordfører Runar Sjåstad.

Han sier seg enig med varaordføreren i Tana, og støtter kravet om at domstolen

Runar Sjåstad

Fylkesordfører Rune Sjåstad støtter en lokalisering i Tana, og ikke Troms for utmarksdomstolen.

Foto: Knut Åserud

burde ha blitt lagt dit.

– Fordelen med denne nærheten veier tyngre enn ulempene. Dette er noe man kunne ha funnet en praktisk løsning på. Jeg synes fortsatt det er mest naturlig at man velger Finnmark, og at man ser mot Tana og Indre-Finnmark Tingrett når man skal lokalisere utmarksdomstolen, sier Sjåstad.