Reagerer på tunnelstans

Avgjørelsen om at planene for Langsundforbindelsen er ugyldige er særdeles overraskende, sier fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo. Tunnelen i Karlsøy som har blitt jobbet med i 15 år ble tirsdag satt på vent av Nord-Troms tingrett. Prestbakmo reagerer på at tingretten da overprøver Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin vurdering av reguleringsplanene.