Normal

– Kirkerådet er i utakt med grasroten i kirken

Ansettelsen av Olav Øygard viser at Kirkerådet er mer konservativt enn flertallet i Den Norske kirke, mener sogneprest.

kjell riise

Kjell Riise er sogneprest i Tromsø domkirke.

Foto: marit garfjeld / nrk

– Denne utnevnelsen viser at kirkerådet ikke er i takt med det som er de brede strømningene i menighetsrådene og grasroten i kirken. Bispedømmerådene er mer konservative og det gjenspeiles i de beslutningene de tar, sier Kjell Riise, sogneprest i Tromsø domkirke.

Torsdag ble det kjent at Olav Øygard, nåværende prost i Alta, blir ansatt som ny biskop i Nord-Hålogaland bispedømme.

Han fikk stillingen med knappest mulig margin foran domprost i Tromsø Herborg Oline Finnset.

Øygard blir sett på som konservativ og er blant annet imot vigsel av homofile par. Finnset var den eneste av de tre finalistene som ønsket en egen liturgi for samkjønnede ekteskap.

Se pressekonferansen om ansettelsen:

Bispevalget i Nord-Hålogaland.

– Et mønster i ansettelsene

Riise sier at han ønsker den nye biskopen lykke til i jobben når han vigsles 9. november, men at dette er et tegn på at det er de konservative kreftene som tyrer i kirkerådene.

– Nå har de for tredje gang velger en biskop, begynner vi å se mønsteret. Også om vi sammenligner biskopenes anbefaling med valgene, så ser vi et mønster i klart konservativ retning, sier Riise.

Også den nyoppstartede organisasjonen «Åpen folkekirke» reagerer på ansettelsen. «Åpen folkekirke» ble opprettet i sommer med kampen for likekjønnede ekteskap i kirka som sin viktigste kampsak.

– Vi er skuffet over at Kirkerådet tilsettinger av biskoper viser en trend: De tre utnevnte til nå er menn som tilhører kirkens konservative fløy i spørsmål som blant annet handler om likekjønnet samliv. Dette er spørsmål som berører mange av kirkens medlemmer sterkt, ikke bare de som fortsatt stenges ute fra kirkelige sammenhenger og ritualer på grunn av slike holdninger. Vi er også bekymret over at det i denne utnevnelsen faktisk ser ut til at kvinneprestmotstand i bispedømme har fått en effekt, sier nestleder Marianne Brekken.

Hun etterlyser en helhetlig ansettelsespolitikk for biskopembetet.

Se hele saken fra bispevalget her:

Created by InfoDispatcher

Omtalt som samlende

Da Øygard ble presentert trakk leder for Kirkerådet, Svein Arne Lindø fram hans erfaring som prost og hans kunnskaper om samisk språk og kirkekultur, som viktige elementer. Han la også mye vekt på at Øygard er en samlende biskop for Nord-Hålogaland.

Til tross for dette vant han valget med bare åtte mot sju stemmer, og det kommer reaksjoner fra flere hold på ansettelsen.

– Det ble en saklig, men krevende debatt i Kirkerådet. Det var to gode kandidater, sier Lindø.

Han sier at det ikke var ett enkelt spørsmål som skilte de to kandidatene, og at temaet rundt en kvinnelig biskop ikke var avgjørende.

Læstadianere truet med protest

I forkant av ansettelsen har representanter fra læstadianermenighetene i Nord-Troms gått ut og truet med reaksjoner om det ble ansatt en kvinnelig biskop.

– Tapte Herborg Finnset valget på at hun er kvinne?

– Det er en problemstilling jeg ikke vil kommentere. Den ene kandidatens kompetanse gjorde at han ble vurdert som best. Også Finnset ble sett på som en samlende kandidat, men også andre egenskaper er med når man konkluderer, sier Lindø.

Han sier at han ikke kjenner til at noen medlemmer av Kirkerådets kal ha vurdert å melde seg ut etter torsdagens ansettelse.

– Kirken har mange spenninger og vidt spekter av synspunkter. Ledervalg vil alltid være et sted der slike ulikheter blir synlige, sier Lindø.