– Leveringsbestemmelsene er veldig lite verdt

Det vekker nå kraftige reaksjoner at Kjell Inge Røkkes trålere får strafferabatt, etter omfattende brudd på leveringsplikten.

Tråler

Trålposen åpnes ombord på Røkke-tråleren «Stamsund».

Foto: Brennpunkt / NRK

Fiskeridirektoratet ville stenge de to Røkke-trålere «Jergul» og «Skaidi» fra Havfisk ASA ute fra alt fiske i litt over 2 måneder for hvert fartøy. Departementet kuttet likevel straffen til to uker på fartøyene som ble gitt karantene, med begrunnelse om at avgjørelsen i saken har tatt så lang tid.

Stortingsrepresentant for SV i Finnmark, Johnny Ingebrigtsen, er rystet over den seine saksgangen i departementet.

– Jeg er jo forferdet over at departementet har somla så lenge at de gir en strafferabatt på det her. Da viser det seg at de opprinnelige bestemmelsene som var ganske klare, er veldig lite verdt, sier Ingebrigtsen.

Unnlot å levere 18 ganger

I følge Fiskeridepartementet leverte ikke de to Røkke-trålerne fangsten dit de skulle. Samtidig skrev de dokumenter som ga inntrykk av at fangsten var levert. Det skjedde 18 ganger, og dermed var det ikke tilfeldigheter eller slurv.

Kjell Inge Røkkes trålere burde hatt langt strengere straff for det som er åpenbart juks med leveringsplikten, mener Hammerfestordfører Alf E. Jakobsen (Ap).

Ordfører Alf E. Jacobsen i Hammerfest

Ordfører i Hammerfest, Alf E. Jakobsen.

Foto: Knut Eirik Olsen / NRK

– Det sender ut et signal om at selskapene stort sett kan styre sjøl, uten at det får noen store konsekvenser, sier Jacobsen.

Han mener de har sagt fra om denne problemstillingen til departementet over lang tid.

– Ikke minst i fra Mehamn, der det skrives sluttsedler så det ser ut som fisken er levert der. Det uten at den overhodet har vært innom brukene og kaiene, tordner Jacobsen.

– Dette er ikke straff

Kystopprøret 1

Kystopprøret under deomnstrasjonen i Hammerfest i februar 2014.

Foto: Allan Klo

Røkke-firmaet Havfisk ASA omsatte i første kvartal av 2014 for 214 millioner kroner. Dette er 42 millioner kroner høyere enn i første kvartal i fjor. Ordfører i Gamvik, Inga Manndal, er som Jakobsen opprørt over at kommunen kan bli snytt for torsken, uten at det får konsekvenser for Havfisk ASA.

– Den toukers-straffen de fikk er for ferie å regne. Det er ikke straff og det er jo synd at sendrektigheten i straffesystemet gjør at de slipper unna på en sånn måte. Jeg beklager sterkt at ikke straffereaksjonen er større for det er et alvorlig brudd på leveringsplikten, som har rammet de samfunn som er avhengig av dette, sier Manndal.

Uklar økonomisk konsekvens

Konsernsjef i Havfisk ASA, Olav Holst Dyrnes, vil på sin side ikke spekulere i om de to ukene med fiskestopp for trålerne, har noen økonomisk konsekvens for konsernet.

– Det er ikke mulig å sette et tall på hvordan dette vil slå ut enda. Kvotene tildeles for ett år av gangen, så får vi se ved årsskifte om vi har klart å fiske årets kvote. Om det gjenstår noe, og vi kunne hatt to uker mer å fiske på så er det klart det får en konsekvens.

SVs Jonny Ingebrigtsen er likevel tindrende klar, på at dette ikke er godt nok. Nå må det gjøres noe.

– Dette er helt uakseptablet, sier han.

Leveringsplikten skal behandles av Stortinget tirsdag ettermiddag.

Trond Einar Olaussen

Leder av Kystaksjonen Trond Einar Olaussen lover fortsatt kamp for å skjerpe leveringsforpliktelsene

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK