NRK Meny
Normal

Rapport: Kommune bruker ulovlig tvang, og regulerer tilgang til mat for utviklingshemmede

Vardø kommune i Finnmark holder utviklingshemmede inne mot sin vilje, regulerer tilgangen til mat og utfører tvang under tannpuss. – Slike lovbrudd er alvorlig, sier fylkesmannen.

Hjelpepleier

LOVBRUDD: Et tilsyn på et hjem for utviklingshemmede avdekket flere lovbrudd. Fylkesmannen vil ha snarlig slutt på praksisen med tvang. Vardø kommune må bedre rutinene til midten av november. ILLUSTRASJONSFOTO.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Det er konklusjonen etter at Fylkesmannen har vært på tilsyn i kommunen.

Tilsynet avdekket blant annet at utviklingshemmede ble holdt inne mot sin vilje, at tilgangen til mat reguleres og at det utføres tvang under tannpuss og fysioterapi.

– Alvorlig med lovbrudd

– Et lovbrudd er alvorlig. Vi har en plikt som sikrer at tilbudet er tilfredsstillende til enhver tid, så dette må kommunen rydde opp i, Linda Kråkenes, avdelingsleder ved helse- og sosialavdelingen hos Fylkesmannen i Finnmark.

Det er kommunen som har ansvaret for å sikre at tjenestene ved Vernet botilbud i Vardø drives forsvarlig. Men hvorfor Vardø kommune bryter loven, vil ikke leder ved enhet for pleie, omsorg, helse og sosial i Vardø kommune, Bård Martinsen, si noe om.

– Jeg har ikke noen kommentarer til rapporten. Vi har hatt et tilsyn, og det er greit. Vi har hatt tilsyn på mange områder gjennom hele året i kommunale tjenester og får vi noen avvik må vi sette i gang med å rette dem opp.

– Mangler system

Det var i forbindelses med et tilsyn ved Vernet Botilbud i Vardø, som er et botilbud kommunen har til psykisk utviklingshemmede, at tvangsbruken ble avdekket.

Et brev er sendt til Vardø kommune der Fylkesmannen ber kommunen om å lage en plan som sørger for at de har nødvendig fagkompetanse. I tillegg vil fylkesmannen ha en oversikt over avvikshåndteringer.

Vardø kommune har frist til midten av november med å ha en plan på plass.

– Det mangler et system som sikrer forsvarlig omsorg for de utviklingshemmede, sier Kråkenes.