NRK Meny
Normal

Soldater i flere militærleire rammet av bakterieinfeksjon

Flere militærleirer i Troms-området har siden slutten av april opplevd at soldater har vært syke på grunn av en bakterieinfeksjon.

Militærleir (illustrasjonsfoto)

Arkivfoto.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

– Flere har blitt syke med diaré, feber og magesmerter. Hos 25 av pasientene er Yersiniabakterien blitt påvist, skriver Mattilsynet på sine nettsider.

Folkehelseinstituttet har i april og mai i år fått melding om et økt antall tilfeller med infeksjon forårsaket av Yersiniabakterien. Bakterien smitter i hovedsak gjennom mat og drikke, men kan i sjeldne tilfeller også smitte fra person til person.

Mattilsynet samarbeider med kommunehelsetjenesten, Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet for å kartlegge om pasientene kan ha felles smittekilde.

– Det er som regel Mattilsynets distriktskontorer som intervjuer pasientene om hvor de har vært og hva de har spist i tiden før de ble syke. Hvis det finnes rester igjen av mat som ble spist i den aktuelle perioden, tas det prøver av disse som blir analysert ved Veterinærinstituttet i Oslo, forklarer Turid Berglund, seniorrådgiver i Mattilsynet.

Hun legger til at slike type analyser er tidkrevende og hvis man finner bakterien i prøver av matvarer, må disse sammenliknes med bakteriene fra pasientene, for å se om de er genetisk like.

– Først da kan man si sikkert at smittekilden er funnet. Oppklaringsarbeidet i slike saker kan være kompliserte og i mange tilfeller finner vi ikke smittekilden, sier Berglund.

Hvert år meldes det 50–100 tilfeller av yersinose til Folkehelseinstituttet. De fleste tilfellene forekommer enkeltvis og flere tilfeller med felles kilde forekommer sjeldent i Norge.