Psykisk ustabil asylsøker tok seg inn i barnehage

En mann fra et asylmottak er pågrepet etter at han tok seg inn i en barnehage i Bardu i Troms, der han skal ha tatt kontakt med ett eller flere barn. Mannen er psykisk ustabil, ifølge politiet.

Seterveien barnehage i Bardu kommune

Politiet rykket ut til Seterveien barnehage mandag, da en mann hadde tatt seg inn på området og oppførte seg truende.

Foto: Monica Olaisen / NRK

– Asylsøkeren er fraktet til Tromsø, hvor han blir tatt hånd om av helsevesenet, sier operasjonsleder Jøran Bugge i Troms politidistrikt til NRK.

Politiet har opprettet straffesak etter at mannen klatret over gjerdet til Seterveien barnehage i Bardu mandag. Han skal ha tatt kontakt med ett eller flere barn, før han ble alene med en ansatt utenfor barnehagen.

Mannen har bodd på Setermoen statlige mottak for asylsøkere i rundt én måned, ifølge mottaksleder Per Inge Kristiansen.

– Vi har ikke hatt noen indikasjoner på at han kunne gjøre noe slikt i lokalsamfunnet. Vi har hatt litt utfordringer med han internt på mottaket med at han har vært i konflikter med andre beboere, sier Kristiansen til NRK.

– Kom som et sjokk

Mottaket ble kontaktet av barnehagen mandag og rykket ut med engang.

Setermoen statlige mottak for asylsøkere

Vi har god kontroll over beboerne, og de som har psykisk problemer ser vi mange ganger i døgnet, sier mottaksleder Per Inge Kristiansen.

Foto: Setermoen mottak

– Det kom som et sjokk på oss da vi hørte hva han hadde gjort. Da vi ankom barnehagen var allerede politiet på plass. Vi setter pris på at de var så raskt til stede, forteller mottakslederen.

Mannen er asylsøker, og Kristiansen kjenner ikke til hvor saken hans står. Han bodde på Setermoen sin tilrettelagte avdeling som er for asylsøkere med særskilt hjelpebehov.

– Samtidig er vi et desentralisert mottak, som vil si at beboerne bor i vanlige hus. Det er ingen form for kontroll med inn- og utpassering. Det er beboere som i utgangspunktet klarer seg selv, men som trenger ekstra hjelp og støtte i det daglige.

Kristiansen forklarer at mottaket er en frivillig plass å være på, og at mannen var ute å gikk tur da han plutselig tok seg inn i barnehagen.

– Jeg kan ikke uttale meg om hans motiver for å gjøre noe slikt.

– En forferdelig opplevelse for de ansatte

Per Inge Kristiansen har jobbet ved mottaket med tilrettelagt avdeling i 10 år, og i løpet av disse årene har de hatt fire til fem hendelser.

– Men ingen som har vært i nærheten av den alvorlighetsgraden som i dag.

Han mener at mottaket generelt har et godt nok tilbud til asylsøkerne som gjør at innbyggerne kan føle seg trygge.

– I dette tilfellet har det vært en hendelse som vi absolutt ikke ønsker og som vi ikke forutså i det hele tatt. Vi synes det er svært beklagelig og vi skjønner at de ansatte i barnehagen har vært utsatt for en forferdelig opplevelse.

Mottaket er nå i dialog med UDI og politiet om hvordan de skal jobbe videre med saken.

Seterveien barnehage i Bardu kommune

Kommunen har satt i gang kriseteam etter hendelsen, og har hatt møte med de ansatte i barnehagen og politiet.

Foto: Monica Olaisen / NRK