Psykisk syke tvinges mest i nord

UNN tvangsinnlegger tre ganger så mange i psykiatrien som Helse Førde.

Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø

En ny rapport fra helsedirektoratet viser at at Universitetssykehuset Nord-Norge har flest tvangsinnleggelser i landet.

Foto: NRK

Av 100.000 voksne innbyggere som sokner til Universitetssykehuset Nord-Norge ble 306 tvangsinnlagt i psykiatrien i 2009. Dette var flest i landet og 212 flere enn «beste» helseforetak, Helse Førde. Det kommer frem i en ny rapport fra helsedirektoratet.

– Vi kan ikke være stolte av å ligge på landstoppen når det gjelder antallet tvangsinnleggelser, sier overlege og konstituert sjef ved allmennpsykiatrisk klinikk på UNN, Tordis Sørensen Høifødt.

Ikke flere syke i nord

I rapporten blir forskjeller i praksis for bruk av tvang og forskjeller i antallet alvorlig syke pekt på som sansynlige årsaker til variasjonene helseforetakene i mellom, skriver Dagens Medisin.

De som legges inn under tvang er gjerne personer med alvorlige sinnslidelser, psykoser og alvorlige stemningslidelser. Overlegen tror ikke disse sykdommene er mer utbredt lengst nord enn andre steder i landet.

– Vi vet en del om disse sykdommene og de er vanligvis konstante i en befolkning, sier hun.

LES: Tvang i psykiatrien (Brennpunkt)

SE VIDEO:

Video Livet bak stengte dører

Mangler spesialister

For å unngå bruk av tvang er det viktig at pasientene får hjelp tidlig. I Troms og Finnmark er ikke dette alltid like enkelt, sier Sørensen Høifødt.


– Vi har mange solide medarbeidere ved de distriktspsykiatriske sentrene rundt om i landsdelen, men vi vet at det er mangel på ulike typer spesialister. Dette kan føre til en del begrensninger i hva som tilbys pasientene nært dem.

En konsekvens er liten fleksibilitet til å kunne ta inn pasienter akutt.

– Det er ikke gode nok vaktordninger til å kunne gi et lavterskeltilbud til folk når de trenger det. Da kan de bli gående for lenge uten hjelp og det ender ofte opp med en tvangsinnleggelse, sier ovelegen.

LES: Psykiatriansatte i Alta slår alarm

Lange avstander

Også de lange avstandene i Troms og Finnmark kan være en årsak til at tvang brukes mener Sørensen Høifødt.

– Å besørge en transport fra for eksempel Vadsø til Tromsø kan gi en del utfordringer. Du kan ha med en pasient å gjøre som er syk og trenger hjelp, men hvor man opplever at pasienten vil samarbeide. Allikevel kan det bli et spørsmål om ambulanseflyet vil kan med en person som kan bli ustabil, da blir gjerne tvang noe som vurderes.

– Vi kan ikke si at det er greit at folk skal tvinges fordi det er lange avstander, men det kan være elementer at dette som forklarer de mange tvangstilfellene, sier hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Tvangsinnleggelser

Tvangsinnleggelser per 100.00 innbyggere 18 år og eldre. (Kilde: Helsedirektoratet)

Savner antall liggedøgn

Selv om Sørensen Høifødt anser den som viktig mener hun det er en svakhet med statistikken at den ikke viser hvor mange liggedøgn pasientene har.


– Dersom en person som er veldig mye syk er innlagt et helt år vil det bare telle som en innleggelse. Andre syke kan behandles ved å være mye hjemme, men inne på sykehuset en gang i måneden til et kortere opphold. Det vil da telle som 12 innleggelser.

– Slike opplysninger trenger vi for å kunne få et fullstendig bilde av situasjonen, sier hun.

Vil redusere tvangen

Allikevel er UNN nå beredt på å gjøre noe for å redusere tvangsinnleggelsene.

– Vi må se på praksisen innad i sykehuset, men vi må også se nærmere på hva som skjer før en person blie innlagt og etter at en person blir utskrevet.

– Vi må se på hele pasientforløpet og finne ut hvordan vi bedre kan tilstrebe frivillighet på alle nivåer, avslutter Sørensen Høifødt.