NRK Meny
Normal

Psykisk syke bakerst i køen

Psykisk syke i Finnmark havner bakerst i køen for ambulansefly. Nå klager kommuneoverlege AMK-sentralen inn for Helsetilsynet.

Ambulansefly

AMK krever politieskorte for psykisk syke pasienter over en lav sko, mener kommuneoverlege.

Foto: Bodil Kanebog / NRK

Psykisk syke havner bakerst i køen for ambulansefly hos AMK-sentralen ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. Forkastelig, mener kommuneoverlege Tom Viken i Lebesby og Gamvik kommune.

Klager til Helsetilsynet

Viken er svært misfornøyd, og klager nå AMK sentralen inn for fylkeslegen og Helsetilsynet.

– Hovedårsaken er at jeg mener at AMK ikke følger nedfelte retningslinjer, og farges av pilotenes usikkerhet om psykisk syke og deres ønske av en så forsvarlig flytransport som mulig, sier Viken.

Unødvendig politieskorte

Viken mener at AMK altfor ofte krever at psykisk syke pasienter må ha politieskorte under transport. Dermed tar det lengre tid før pasienten får ambulansefly.

– Det blir for snevert å kreve politieskorte på alle psykisk syke pasienter. Når vi som leger vurderer det slik at en pasient ikke trenger politieskorte, da må vår vurdering gjøres gjeldende, mener Viken

Bryter retningslinjer

I 2007 ble det laget retningslinjer som slo fast at vakthavende lege skal bestemme hvorvidt det er behov for at politiet eskorterer en psykiatrisk pasient i luftambulansen.

– Etter min erfaring så følges ikke retningslinjene, og vi er flere som har samme oppfatning. Problemet er også tatt opp på Finnmark Legeforenings årsmøter, forklarer Viken.

Ikke enig

– Det er primært legen som skal avgjøre om en pasient skal ha politieskorte, i samarbeid med psykiatere i Tromsø, sier rådgiver Pål Madsen i Luftambulansetjenesten.

Imen ifølge han er det piloten som skal ha siste ord.

– I henhold til luftfartsloven er det fartøysjefen ombord i flyet som til syvende og sist avgjør hvem han vil ta ombord på flyet, etter egen vurdering av sikkerhet, sier Madsen.

Sterke grunner

Nestleder i Mental Helse Finnmark, Annbjørg L. Milch, mener det skal sterke grunner til for å bruke politieskorte ved transport av psykisk syke.

- Det skal sterke grunner til før man bruker politieskorte. I tilfeller der det virkelig er nødvendig må politiet være i sivil, sier hun.

Fatale konsekvenser

Kommuneoverlege Tom Viken sier at nedprioriteringene AMK gjør kan få store konsekvenser for pasienter med tunge psykiske problemer.

- For selvmordstruende psykisk syke pasienter som nærmest må legges i jern for at de ikke skal være en fare for seg selv, så er 30 timers ventetid fatalt, sier kommuneoverlegen.