PST hever beredskapen i Norge

Økt usikkerhet etter terrorangrepene i Paris gjør at PST og Politidirektoratet har besluttet å iverksette deler av det norske terrorplanverket. Et mål med den intensiverte informasjonsinnhentinga er å få ytterligere opplysninger om asylsøkere som kommer til landet. Ole Bredrup Sæverud, politimester i Troms, sier at det ikke er noe som tyder på noen trusselsituasjon her i fylket.