NRK Meny
Normal

Prøver ut steril laks

Oppdrettsselskapet Nordlaks har startet et anlegg for oppdrett av steril laks, ørret og regnbueørret til forsknings- og forsøksformål i Kvæfjord.

Oppdrettslaks
Foto: Skibstad, Kent / NTB scanpix

Hensikten er å prøve ut om oppdrett av såkalt triploid fisk fungerer i kommersiell skala.

– Steril laks vil være mindre skadelig, dersom den rømmer. Det vil være mer miljøvennlig oppdrett, sier teknisk direktør, Nina Santi i AquaGen.

Det er AguaGen i Trondheim, som sammen med fire fem andre oppdrettsselskap gjør forsøk med triploid laks.

Ny type fisk

Einar Karlsen

Spesialinspektør i Mattilsynet i Harstad, Einar Karlsen.

Foto: Nils Mehren/NRK

AquaGen er et avlsselskap som utvikler, fremstiller og leverer genetisk materiale til den globale havbruksnæringen.

– Dette er en helt ny type fisk med flere sett gener enn normalt. Vi følger disse forsøkene nøye, sier spesialinspektør i Mattilsynet i Harstad, Einar Karlsen.

I en bestemt periode blir rogna utsatt for et trykk under ett av utviklingsstadiene, noe som skaper en kunstig misdannelse hos fisken og gjør den steril.

– For Mattilsynet er det som om man starter oppdrett av en helt ny art. Derfor må vi følge nøye med, sier Karlsen.

– Vi ser blant annet om fisken tåler å stå i merder. Dyrevelferden må sikres i disse forsøkene. Den har tross alt endret genmaterialet og fått andre egenskaper enn vanlig laks. Men så langt vet vi for lite for å si noe sikkert, sier Karlsen.

Avviser genmanipulasjon

– Dette er ikke tukling med fiskens gener, understreker Nina Santi i AguaGen.

Hun viser til at det også i naturen forekommer både fisk og vekster med et ekstra sett kromosom.

– Ved befruktning har rogna et kromosom fra hannfisken, og normalt frastøtes det andre kromosomet fra hunnfisken. Men når rogna utsettes for trykk eller en plutselig høy temperatur, blir kromosomet fra hunnfisken igjen og avkommet får dermed tre kromosom. Dette er ingen tukling med naturen, men du hindrer en prosess som normalt skulle skje, sier Nina Santi i AguaGen.

Forsøkene er så langt oppløftende

– Hensikten med forsøkene er å finne ut om steril fisk kan drives i oppdrett på en lønnsom måte. Dessuten vil hensynet til miljøet være bedre sikret om slik fisk skulle rømme. Den kan nemlig ikke formere seg med villaks, dermed blir det ingen blanding.

– Naturlig

AguaGen har drevet med slike forsøk siden 2008. Fisken vokser raskere enn vanlig oppdrettslaks i perioder.

Santi sier triploid laksefisk er ganske naturlig, og viser til at det ble funnet slik vill laksefisk på 70-tallet.

I Kvæfjord er det tre forsøksanlegg, mens Bjarkøy har ett. Alle driftes av Nordlaks.

Ved anleggene i Kvæfjord står det søskenfisk, om man kan kalle det det. I den ene mæra er oppdrettsfisken ikke utsatt for genforandring, mens i den andre står det triploid laks.

– Med tiden vil forskningen vise om det kommersielt grunnlag for å drive oppdrett med steril laks.