Protestgruppe mot Troms og Finnmark

Det er opprettet en tverrpolitisk aksjon som jobber for at Finnmark skal bestå som eget fylke. Aksjonsleder Randi Karlstrøm sier grupperingen vil ha en omkamp av region-reformen i Stortinget. EØS-minister Frank Bakke Jensen mener det er lite konstruktivt å opprette en protestgruppe mot regionsammenslåing først nå.