Protesterer på alpinlandsby

Sametinget truer med innsigelser mot planene om Finnheia Alpinlandsby i Håkøybotn på Kvaløya. Alpinlandsbyen skal bygges i tilknytning til alpinanlegget Arctic Center, og bidra til finansieringen. I en høringsuttalelse skriver Sametinget at området har vært reindriftssamisk boplassområde og har mange kulturminner som ikke er godt nok undersøkt. Sametinget ber Riksantikvaren om å vurdere saken.