Prospektet: «Fantastisk utsikt» Retten: «Liten utsikt»

Boligkjøperne trodde de kjøpte hus med fantastisk utsikt mot hav og fjell, men fikk en husvegg. Retten er enig i at løftene i prospektet ikke står til virkeligheten. Likevel får utbyggeren medhold.

Solstrandveien S271 prospekt side 2.

Bolig med «barnevennlig, moderne og fantastisk utsikt!» og garasjeplass til to biler, ble til boliger med liten utsikt og én garasjeplass. Faksimile fra prospektet.

Det er lett å la seg lokke av glansbildene i prospektet. Det er imidlertid ikke alltid drømmen stemmer overens med virkeligheten – når boligen er ferdigstilt og innflyttingsklar. Og har du ikke lest leveransebeskrivelsen og vedleggene i salgsprospektet nøye nok, er det vanskelig å nå fram med mangelkrav i ettertid.

«Barnevennlig og fantastisk utsikt»

I Tromsø har syv boligkjøpere tatt Bodø-firmaet Ramnberget Eiendom til retten fordi de mente det var en rekke mangler ved de nye funkisboligene i et utbyggingsprosjekt i Tromsdalen, på fastlandet sør for Tromsø sentrum. De mente blant annet at utsiktsforholdene ikke var i tråd med løftene i salgsprosjektet.

Innledningsvis i salgsprosjektet fra 2015 er boligfeltet omtalt slik: «Barnevennlig, moderne og fantastisk utsikt».

Solstrandveien nye boliger på Kaldslett

Denne utsikten forventet boligkjøperne å få for rundt 6 millioner kroner.

Foto: Lisa Rypeng / NRK

Videre heter det i prospektet at:

«Samtlige boliger vil få en fantastisk utsikt mot Tromsøysundet, Tromsøya, Malangen og fjellene på Kvaløya».

Men da rekkehusene og eneboligene sto ferdig i 2017 med en gjennomsnittspris på 6 millioner kroner, hadde boligene foran blitt høyere enn det boligkjøperne forventet, slik at utsikten fra annen etasje ikke ble like fantastisk som prospektet ga uttrykk for.

«Gjennomgående har boligene liten utsikt til Tromsøysundet, og mot Tromsøya, delvis mot Malangen, men god utsikt mot fjellene på Kvaløya», heter det i en fersk dom fra Nord-Troms tingrett.

Solstrandveien nye boliger på Kaldslett

Da boligene sto ferdig i 2017 hadde de verken utsikt eller carport til to biler.

Foto: Lisa Rypeng / NRK

– Hadde ikke grunn til å stole på opplysningene

Likevel blir Ramnberget Eiendom frifunnet på dette punktet. Årsaken er at kartet hvor boligene var inntegnet, viste at høydeforskjellen mellom boligene tilsa at boligene ville få begrenset utsikt.

«Ut fra en samlet vurdering av de ovennevnte opplysningene er det rettens oppfatning at saksøkerne ikke hadde grunn til å stole på opplysningene om fantastisk utsikt mot Tromsøysundet, Tromsøya og Malangen», skriver tingrettsdommer Bjørn André Holmen.

Solstrandveien S271 prospekt side 1.

Faksimile fra prospektet, side 1.

Ble lovet to garasjeplasser, fikk én

På nettsiden for boligprosjektet sto det også «stor veranda og carport med plass til to biler». Da boligene var ferdige var et kun plass til én bil.

I tillegg mener tre av kjøperne at de var lovet kjølerom til 98.000 kroner, men heller ikke det var på plass.

Retten ga boligkjøperne medhold i punktet om carporten. Nettsiden skapte ifølge retten en berettiget forventning hos saksøkerne, og de får prisavslag på 50.000 kroner hver.

Totalt fremsatte boligkjøperne krav om prisavslag, fra 1,2 millioner kroner til i underkant av 2 millioner. Retten tilkjenner dem beløp fra ca. 600.000 til nær 940.000. Partene må dele saksomkostningene, men Ramnberget må bære brorparten.

– Beklagelig

Advokat Trond Skogly representerer de syv boligkjøperne. Verken han eller boligkjøperne ønsker å kommentere dommen på nåværende tidspunkt.

NRK har stilt styreleder Martin Høeg Haanes i Ramnberget Eiendom spørsmål om hvorfor det likevel ikke ble fantastisk utsikt, og om selskapet har forståelse for at kjøperne føler seg lurt. Haanes svarer i en tekstmelding:

«Vi konstaterer at saksøkerne ikke har fått medhold i kravet om prisreduksjon, som følge av forringet utsikt. Det er uansett beklagelig at enkelte boligkjøpere ikke er fornøyd med produktet. Utover det har Ramnberget Eiendom AS ingen ytterligere kommentar».

– Husene ser ofte hyggeligere ut

– Denne saken viser at det er veldig viktig å sette seg inn i all informasjon før man kjøper bolig, både nye og eldre, sier Børge Martinussen, distriktsleder i Huseiernes Landsforening i Troms.

Distriktsleder Børge Martinussen i Huseiernes landsforbund

– Les vedleggene, anbefaler Børge Martinussen i Huseiernes Landsforbund.

Foto: Lisa Rypeng

Undersøkelser Huseiernes Landsforbund har gjort, viser ifølge Martinussen at boligkjøpere generelt ikke bruker mye tid på å sette seg inn i prospektene.

– Det er dessverre ofte at husene ser enda hyggeligere ut på visualiseringene som ligger i prospektet enn de blir når de er ferdige, sier han til NRK.

I tillegg til å lese vedleggene i salgsoppgaven nøye, mener Martinussen kjøpere bør be om å få forhold som fin utsikt nedfelt i kjøpsavtalen.

Nye regler – bort med meglerskryt

Fra 1. oktober kan boligkjøpere forvente mindre meglerskryt i boligannonsene. Den største markedskanalen for boliger, Finn.no, har i samråd med Forbrukerrådet innført nye regler for annonsene.

– Det man nå gjør er at man skriver mye mindre i annonsen på finn. På den måten er kunden tvunget til å laste ned et komplett salgsoppgave med vedlegg, slik at man er sikker på at kunden får all informasjon, forklarer Martinussen.

Heretter skal alle nye boligannonser på Finn.no ha:

  • Kortere overskrifter.
  • En «begrenset tekstdel med balansert informasjon om boligen».
  • Egen presisering om at annonsen ikke gir komplett informasjon om boligen.
  • Mulighet for å lese komplett salgsoppgave uten krav om at du må legge inn kontaktinformasjon.