Prosjekt mot vold i asylfamilier

– Hvis vi ikke kan slå våre barn, hvordan skal vi da kunne oppdra dem? Dette spørsmålet blir ofte stilt når asylsøkere får vite at vold mot barn er ulovlig i Norge. Heimly mottakssenter på Finnsnes deltar i et prøveprosjekt i regi av Utlendingsdirektoratet. Formålet er å forebygge oppdragervold i asylfamilier.