Professor: – Satellittstasjonen på Svalbard kan være problematisk

Professor og statsviter Willy Østreng mener at uklare kjøreregler for om nedlastning av satellittdata på Svalbard, kan gi argumenter til dem som ikke ønsker norsk suverenitet på øygruppen.

Willy Østreng

Professor Willy Østreng forteller at en streng tolkning av Svalbardtraktaten har ført til ro og stabilitet i regionen.

Foto: Vilde Mikkelsen / NRK

Professor og styreformann i tenketanken Ocean Futures, Willy Østreng, mener at et brudd på Svalbardtraktaten kan gi argumenter for dem som er imot norsk suverenitet på Svalbard.

Han har skumlest boken «Satellittkrigen», hvor forfatter Bård Wormdal argumenterer for at den norske satellittstasjonen SvalSat laster ned data fra satellitter som brukes av utenlandsk militær og etterretningstjenester, og at dette er et brudd på Svalbardtraktaten.

Les også: Hevder satellittstasjonen på Svalbard blir brukt til krigføring

– Kan være et problem

– Jeg synes Wormdal begrunner sine påstander godt. Jeg kan ikke gå god for hans påstander, men i den grad at de er riktige, så er dette et problem sett fra norske øyne, sier professoren.

– Hvorfor det?

– Fordi vi befinner oss i en gråsone, hvor det sås tvil om norsk overholdelse av artikkel 9 i Svalbardtraktaten. Det er en utfordring, fordi en streng overholdelse av traktaten har i etterkrigstiden vært et bidrag til ro og stabilitet i dette området. Starter man å så tvil om traktatens overholdelse, så har man et problem som man skulle ønske man var foruten, sier Østreng.

Russerne følger med

Han forteller at en liberal tolkning av traktaten kan gi argumenter til dem som er imot norsk suverenitet på Svalbard.

– Til nå har norske myndigheter hevdet at dataen som tas ned på SvalSat, er vitenskapelig og hovedsakelig sivil data. Men boken til Wormdal kommer til å bli lest av flere, og det er noe norske myndigheter må forholde seg til, sier han.

Les også: Ingen kontrollerer datastrømmen fra satellittene

Østreng forteller at russerne følger godt med på hva som skjer i forbindelse med Svalbard.

– Det har vært en russisk overvåkenhet ovenfor SvalSat og nedlasting av militære data. De har tidligere uttalt at nedlasting av data i denne sammenhengen er et brudd på artikkel 9, og at dette ikke er noe som kan godtas, sier han.