Prioriterer planarbeid

Politikerne i Sørreisa har gitt rådmannen beskjed om å prioritere planarbeid framover. Sørreisa kom dårlig ut på dette området da Fylkesmannen la fram si tilrådning om kommunesammenslåing i fjor høst. Ordfører Jan Eirik Nordahl forteller at Sørreisa nå hyrer inn et firma som skal bistå i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.