Prioriterer kraftklage

Klagebahandlingen av Statnetts konsesjon på kraftledningen mellom Balsfjord og Skaidi har høy prioritet hos departementet. Det skriver Olje- og energiminister Tord Lien i et brev til Fylkesmannen i Finnmark. Brevet kommer som et svar på Fylkesmannens bekymring for strømforsyningen til fylket. Statsråden mener den planlagte linja mellom Ofoten og Varangerbotn vil kunne sikre god strømforsyning i Finnmark.