Prestisjeprosjekt til norske myndigheter fløy feil vei

I august kom fire svenske dverggjess til Porsanger i Finnmark. Håpet til norske myndigheter var at de skulle bidra til å redde den sterkt utryddingstruede arten. Men ikke alt har gått som forskerne hadde håpet.

Dverggås

Disse svenske dverggjessene skulle hjelpe den norske dverggås bestanden.

Foto: Knut-Sverre Horn

De fire dverggås-kyllingene var klekket på en avlsstasjon i Sørvest Sverige.

Dverggåsa er Norges mest utrydningstruede fugl, og håpet var at de svenske kyllingene skulle styrke den norske bestanden som nå var ferdig med å hekke på finnmarksvidda.

Sleit med fremmedfrykt

Fremme i Porsanger var første utfordring å få de ville nordmennene til å akseptere de fire svenskene.

Fagkonsulent i Norsk Ornitologisk forening, Ingar Jostein Øien, forteller at det var en lang prosess med å integrere svenskene med de norske fjærkreene.

– Det første vi måtte gjøre var å vente til et tidspunkt der den ville flokken kom i nærheten av buret, som vi hadde satt ut med de tamme, svenske dverggjessene. Det tok cirka to uker til fuglene kom til buret, og den ville flokken kom såpass nært at vi valgte å slippe løs fuglene, forteller Øien.

Men som i samfunnet ellers, så var ikke integreringen knirkefri.

– De ble jaget litt til å begynne med, men etter hvert så ble de tatt inn i flokken.

– Så det var litt fremmedfrykt?

– Litt fremmedfrykt, ja. Det hadde nok med at de var ukjente individer rett og slett.


Stakk av til Finland

Video nsps_upload_2009_10_12_18_50_41_3762.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Dverggåsa forsvinner fra Norge som hekkefugl.

De neste fjorten dagene gikk forbrødringen mellom norske og svenske dverggjess sin gang. Men, dverggjess er trekkfugler, og da flokken startet på reisen til varmere strøk i høst, hadde den ene svensken fått nok av livet i utlendighet.

– Den dro først i fra Finnmark og rett sørover. Altså til Finland. Der sto den først, før den krysset Bottenvika og dukket opp mellom Uppsala og Stockholm i Sør-Sverige, forteller Øien.

Fuglene er utstyrt med en satellittsender som gjør forskerne i stand til å følge den nøye - også de tre andre kan spores av observatører, men forskerne vet enda lite om hvor de befinner seg.


Prestisjeprosjekt

– Vi venter fremdeles på data ifra hvor de er. Men vi håper at de er med videre ned ruten til vinterkvarterene i Hellas, forteller Jo Anders Auran, rådgiver hos direktoratet for naturforvaltning.

Prosjektet har nemlig høy prioritet hos myndighetene. Og til tross for usikkerheten rundt hvilken skjebne de svenske dverggjessene nå møter, så mener Auran at prosjektet har vært vellykket.

– Den viktigste biten var å se om disse fuglene som var avlet i Sverige var i stand til å bli akseptert med den ville flokken i Norge. Så gjenstår det å se om andre fugler kan bli en del av dette prosjektet.

Gjessene stammer for øvrig fra et svensk avlsprosjekt som norske myndigheter har hatt et anstrangt forhold til på grunn av krysninger med andre gåsearter:


Usikker framtid

Ung dverggås

Dette er en av de unge dverggjessene i innhegning i Porsanger.

Foto: Knut-Sverre Horn

Midtvinters er det ventet at hele dverggås-flokken skal være på plass i Hellas. Håpet er at de svenske fuglene også vil melde sin ankomst. Også den som fløy hjem til Sverige.

Per dags dato så har fuglene beveget seg ennå lengre sørover i Sverige, og det store spørsmålet er om den vil fortsette videre til Danmark, Tyskland og sørover til Hellas, eller om den vender tilbake til Nord-Sverige.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.