Prestbakmo styremedlem i Sp

Ivar B. Prestbakmo fra Troms er valgt inn som nytt styremedlem i Senterpartiets sentralstyre. – Jeg ser fram til å gjøre en innsats med et nordnorsk ståsted på politiske områder som er viktige både for Nord-Norge og Norge, sier Prestbakmo etter valget. Partileder Trygve Slagsvold Vedum, nestlederne Ola Borten Moe og Anne Beathe Tvinnereim ble gjenvalgt under Senterpartiets landsmøte i Trondheim.

Ivar B. Prestbakmo
Foto: Senterpartiet