Prest skeptisk til direktesendte begravelser: – Kan angre i ettertid

Stadig flere begravelsesbyråer tilbyr seg å sende begravelser direkte på Facebook. Prest ber pårørende tenke seg godt om før de benytter seg av tjenesten.

Svenn A. Nielsen

– I dag er det slik at vi kommer til begravelser som prester og så blir vi møtt av et stativ der det står en mobiltelefon som skal streame dette. Det er jeg ikke veldig glad for, sier prest Svenn A. Nielsen. Han frykter pårørende kan angre i ettertid dersom begravelser direkteoverføres på internett.

Foto: Mirjam Svendsen / NRK

– Dette er et nytt vareslag som har dukket opp i begravelsesbyråenes varelager, som gjør at de kan tilby en ny tjeneste. Men jeg er ikke overbevist om at det er en tjeneste, det kan være en bjørnetjeneste, sier prest i Balsfjord, Svenn A. Nielsen.

Han har selv forrettet begravelser som ble direktesendt på Facebook. Presten frykter pårørende kan angre i ettertid dersom begravelser direkteoverføres på internett og sosiale medier.

– Det er ikke sikkert alle som har opplevd et dødsfall i nær familie er i stand til å vurdere sin egen situasjon like klart der og da. Det kan hende at man i ettertid vil tenke at det var ikke helt greit likevel.

– Et naturlig valg

Da 16 år gamle Adrian Øverli Guttormsen fra Balsfjord omkom i en snøskuterulykke i januar i år, var det forventet en fullsatt kirke. Foreldrene fikk derfor tilbud fra begravelsesbyrået om å sende begravelsen direkte på byråets Facebook-side uten ekstra kostnader.

Skuterulykke i Balsfjord

16 år gamle Adrian Øverli Guttormsen mistet livet i en skuterulykke tidligere i år. Foreldrene hans valgte å direkteoverføre begravelsen.

Foto: VILDE KRISTINE MALMO / NRK

Det ble et naturlig valg, sier moren til Adrian, Trine Guttormsen.

– Adrian hadde venner og bekjente overalt- i både inn- og utland. Vi synes det var flott at også de som ikke kunne være fysisk til stede fikk mulighet til å ta et siste farvel med Adrian, sier Guttormsen.

Skuterulykken fikk mye medieoppmerksomhet, og selve direktesendingen av begravelsen på Facebook fikk hele 18 000 visninger.

– Det tyder på at det var mange som satte pris på at de fikk ta del i begravelsen selv om de ikke kunne komme til kirka, sier Guttormsen.

Balsfjord Begravelsesbyrå sier til NRK at de har fått mange positive reaksjoner på direkteoverføringen i etterkant av begravelsen.

Skjermdump begravelse

Slik kunne folk følge begravelsen til Adrian Øverli Guttormsen på Facebook. Direktesendingen fikk over 18 000 visninger.

Foto: SKJERMPDUMP

– Må tilbys på en tilbakelent måte

Gunnar Hammersmark i Virke Gravferd, som er begravelsesbyråenes bransjeorganisasjon, tror flere vil gjøre som foreldrene til Adrian i årene fremover.

– Selv om det foreløpig er vanskelig å peke på noen tydelig trend, er nok dette noe som vil bli mer og mer naturlig i årene som kommer. Vi lever jo det digitale livet vårt på en helt annen måte enn vi gjorde før, sier bransjedirektør Hammersmark.

Han understreker imidlertid viktigheten av å gjøre gode etiske vurderinger, og at pårørende ikke skal føle seg presset.

Gunnar Hammersmark

Gunnar Hammersmark i Virke Gravferd tror direkteoverførte begravelser vil bli stadig mer naturlig i årene fremover.

Foto: Virke

– Det er viktig at dette brukes på riktig måte. Faren i dette er at det kan brukes som et markedsføringsmiddel, og at det blir enda en kostnad pårørende må ta stilling til, eller kan føle seg presset til. Så det ligger et ansvar på oss i byråene på å tilby dette på en veldig tilbakelent måte.

Hammersmark er også klar på at det ikke må bli en erstatning for å slippe å gå i seremoni i kirka.

– Men det kan være et tilbud til de menneskene som har behov for det.

– Hvor langt skal man strekke offentligheten?

Prest i Balsfjord, Svenn A. Nielsen forrettet begravelsen til Adrian Øverli Guttormsen, og kan forstå hvorfor foreldrene valgte å direkteoverføre den. Også han tror direktesendte begravelser er noe man vil møte stadig oftere. Han er imidlertid skeptisk.

– Kirka er ikke nødvendigvis imot elektronisk overføring av gudstjenester. Det har vi holdt på med en stund, så det er ikke nytt. Men en begravelse er jo en ganske spesiell begivenhet som krever varsomhet, sier han og legger til;

– Når en begravelse foregår i et kirkehus, er den offentlig. Men hvor langt man skal strekke denne offentligheten er jeg litt i tvil om. Jeg ser noen fallgruver.

I likhet med Gunnar Hammersmark i Virke Gravferd, mener Nielsen det må være klare regler med tanke på etikk.

– Som pårørende og sørgende er man i en veldig sårbar situasjon, og den sårbarheten må vi ta hensyn til. Det bør derfor stilles krav til både kvalitet og hensynsfullhet. Og pårørende som vurderer å direkteoverføre begravelsen til en av sine kjære, må tenke over hva man vil synes om dette litt frem i tid.