NRK Meny
Normal

Presenterer resultatene etter overgrepsaksjonen «Operation Share»

Kirkenes/Finnmark (NRK): Klokken ti presenterer Øst-Finnmark politidistrikt resultatene etter den landsomfattende aksjonen «Operation Share» som rettet seg mot miljøer som sprer overgrepsbilder av barn. Øst-Finnmark skilte seg den gang ut, med nesten like mange saker som fra hele Oslo.

Kripos - beslagbilde aksjon Share 2013

BESLAG: Etter aksjonen Share i 2013, satt politiet igjen med store mengder data.

Foto: Politiet

Laila Søndrol

Politiinspektør Laila Søndrol og Øst-Finnmark politidistrikt holder pressekonferanse fredag klokken 10.00. Der skal resultatene fra «Operasjon Share» presenteres, smt en mulig forklaring på det høye antall sedelighetssaker.

Foto: Politiet

– Vi skal presentere resultatene fra aksjonen, og komme med en forklaring på hvorfor det var så mange saker nettopp i vår distrikt, sier påtaleansvarlig i Øst-Finnmark politidistrikt Laila Søndrol til NRK.

Mange sedelighetssaker i Finnmark

I desember 2013 aksjonerte alle politidistriktene mot totalt 68 personer mistenkt for å lastet ned overgrepsbilder fra fildelingsnettverket Edonkey 2000. Da hadde Kripos i fire måneder etterforsket aktiveten der, og fem av sakene var i Øst-Finnmark.

Det har skapt spekulasjoner lokalt at så mange saker var i et så lite politidistrikt, mens Oslo politidistrikt «kun» hadde seks saker. Og politiet har hittil ikke kunne gi noe svar på hvorfor så mange sedelighetssaker har dukket opp her.

Det er ressurskrevende for politiet å jobbe med denne type saker, fordi store mengder beslag må gjennomgås. Bistandsadvokat Hege Salomon har vært blant dem som er bekymret for manglende etterforskningskapasitet i politiet. I Oslo politidistrikt ble en av sakene etter aksjonen henlagt fordi de manglet ressurser.

Kripos - bilder av beslag aksjon Share 2013

KRIPOS: Beslag gjort under operasjonen Share i 2013.

Foto: Politiet

Dukket opp mange flere saker

Og som følge av «Operasjon Share» dukket enda flere saker opp i etterforskningen.

Ida Dahl Nilssen

99 SAKER: Og 21 av dem er avgjort ir etten, sier Ida Dahl Nilssen i Kripos.

Foto: Kripos

– Etter Kripos sin innledende etterforsking sende vi 68 saker ut til politidistriktene. I ettertid har det blitt opprettet 31 saker til, og totalt er det nå 99 saker i Norge knyttet til Share, sier presseansvarlig hos Kripos, Ida Dahl Nilssen til NRK.

Inkludert de tre sakene som er avgjort i Øst-Finnmark, er 21 saker avgjort i retten. 41 av sakene er fortsatt under etterforsking, mens 36 er til vurdering hos påtaleansvarlig.