Positivt årsresultat i Lenvik

Årsregnskapet for 2014 viser at Lenvik kommune hadde eit mindreforbruk på 9,4 millionar kroner. Det har vore innført innkjøpsstopp gjennom årets siste månadar, noko som har ført med seg betydelege innsparingar. Særleg kom innsparingane innanfor skule og teknisk sektor. I tillegg har rentene vore svært lave, og det har vore med å bidra til eit positivt resultat.