Positiv samferdselsråd

Tross trang økonomi mener samferdselsråd Ivar B. Prestbakmo at det vil skje positive ting på vei og trafikk de neste årene. Han viser blant annet til at Langbakken i Skjervøy blir gjort bedre, at det blir fast dekke mellom Hansnes og Grunnfjord og at det kommer gang- og sykkelveier i Gratangen og Sørreisa. Fylkestinget behandler budsjettet for 2016 8. desember.