NRK Meny
Normal

Politireformen kan svekke samarbeidet på grensa

Planene om å slå sammen politidistriktene i Nord-Norge kan skade det vellykkede samarbeidet mellom politi og forsvar på Schengengrensa.

Planene om å slå sammen politidistriktene i Nord-Norge kan skade det vellykkede samarbeidet mellom politi og forsvar på Schengengrensa.

– Nærheten til både politimester og utrykningsenheten er nøkkelen til at det fungerer så godt i dag, sier Jan Erik Haug, sjefen for Garnisonen i Sør-Varanger.

Jan Erik Haug

Jan Erik Haug, sjefen for Garnisonen i Sør-Varanger.

Foto: Arnstein Jensen

GSV-sjefen vil ikke kommentere politireformen som sådan, men er likevel tydelig at det å kunne snakke ansikt til ansikt med politimesteren, og opprette felles stab er avgjørende for at samarbeidet på Schengengrensa er så vellykket.

– Det blir mye mer krevende når vi ikke kan sitte ansikt til ansikt. Da blir det rom for misforståelser. For å lykkes best med myndighetsutøvelse så bør vi sitte sammen. Jeg vil si at det er meget viktig, sier Haug.

Daglig kontakt

Haug får støtte fra innsatslederen hos politiet.

– Vi kan møtes i det daglige, vi blir kjent med de vi skal jobbe med og kan møtes også utenom når hendelser og vi har dårlig tid, sier Lars Gaupset ved Øst-Finnmark politidistrikt.

Samarbeidet mellom politiet og forsvaret ved grensa er så smidig at forskere nå vil studere suksessen. Men politireformen kan endre dette. Forslaget som nå er ute på høring foreslår at hele Nord-Norge slås sammen til et politidistrikt. Da blir sannsynligvis politimesteren sittende på et helt annet sted enn Kirkenes.

Saken fortsetter under bildet:

Politi og forsvar i samarbeid

Politiet og forsvaret samarbeider i Øst-Finnmark om grensekontrollen mot Russland.

Reagerer

Stortingsrepresentant Kåre Simensen (Ap) sitter i utenriks- og forsvarskomiteen. Han deler bekymringen til politiet og forsvaret i nord.

– Dette er en svært godt samarbeid som har fungert godt over flere år. Vi vet også at hvis det blir et stort politidistrikt så blir avstanden mellom de som skal samarbeide i det daglige større. Jo større avstand jo mer komplisert kan det bli. Det er dette jeg frykter og at det blir dårligere enn i dag. Det er det ikke verdt, sier han.

Simensen vil nå ta dette videre i behandlingen av politireformen.

– Dette er viktige innspill å ha med når det nye Politi-Norge skal vedtas, sier Simensen.