NRK Meny
Normal

Politimester Sæverud: – Vi kan ikke ta pause for å omorganisere oss

Det nye Troms politidistrikt som skal omfatte alle kommuner i fylket, blir ikke etablert før til våren neste år – to år etter Stortingets vedtak.

Ole B. Sæverud

Politimester Ole B. Sæverud vil til neste år få ansvaret for over 400 ansatte når hele Troms fylke blir en del av det samme politidistriktet. Det skjer 31. mai 2017.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

Stortinget vedtok i fjor vår at Troms fylke skulle bli ett politidistrikt. Vedtaket innebærer at Midtre Hålogaland politidistrikt skal deles på Nordland og Troms, og Troms skal overta ansvaret for sju kommuner som i dag inngår i Midtre Hålogaland politidistrikt.

Politimester Ole B. Sæverud vil med det få ansvaret for cirka 440 ansatte. Men det blir det ikke noe av før utgangen av mai 2017 – to år etter vedtaket.

– Det er det mange årsaker til. Stortinget har ikke befattet seg med alle detaljene som vi trenger for å lage et nytt politidistrikt. Det har vært et stort arbeid etter vedtaket i fjor med å fylle ut de beslutningene som må til for at vi skal kunne gjøre vår jobb, sier Sæverud.

Tekniske utfordringer

Politimesteren sier det er en utfordring å bygge opp et datasystem som skal sørge for at politidistriktet kan operere i hele fylket. Politidirektoratet har bestemt at operasjonssentralen for politiet i Troms skal være i Tromsø.

– Et enkelt eksempel på dette er at dersom du ringer 112 fra en mobiltelefon, så skal du kobles automatisk til operasjonssentralen i det politidistriktet du befinner deg i. Det er en stor jobb med å få det til å fungere, og det må være på plass før en ny operasjonssentral, ellers taper vi viktig tid i kritiske øyeblikk. Det er mange sånne små, tekniske ting som må løses.

Tidligere politimester i Midtre Hålogaland, Hugo Henstein, leder prosjektet med å få etablert det nye Troms politidistrikt. Det er en fordel i arbeidet han nå gjør.

– Jeg kjenner godt til Harstad-regionen og de syv kommunene som nå skal inngå i det nye politidistriktet. Det er et stort, sammensatt og morsomt arbeid.

Avgjør politifunksjonene i Harstad

Like før jul skal det avgjøres hvilke funksjoner det blir på politistasjonen i Harstad, som trolig vil bestå etter omorganiseringen.

Fortsatt er det uklart for de ansatte hvilke oppgaver som skal løses der og leder Karl Karlson i Politiets Fellesforbund sier til NRK at mange av medlemmene er spente og usikre på fremtida.

Politimester Ole B. Sæverud sier at det har tatt lang tid, men at det har vært nødvendig.

– Vi kan ikke som en del andre etater og organisasjoner ta en pause i arbeidet for å omorganisere oss, for så å begynne å jobbe igjen. Da hadde samfunnet rundt oss raknet. Vi er nødt til å levere gode polititjenester mens vi omstiller oss, og vi er avhengige av å ha en ryddig kommandolinje i krisesituasjoner.