NRK Meny
Normal

Politimester ikke bekymret for politiberedskapen - foreløpig

Men politidistriktene kan ikke fortsette å finansiere sentrale prosjekt i årene framover, mener politimesteren i Troms politidistrikt.

Politihuset i Tromsø

Det nye politihuset i Tromsø.

Foto: NRK

Politidistriktene får 100 millioner mindre å rutte med i år. Pengene er flyttet fra utkanten til politidirektoratet for å dekke sentrale investeringer og arbeidsoppgaver.

Ole B. Sæverud

Politimester i Troms politidistrikt, Ole B. Sæverud.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

– Jeg forstår at mye av pengene må brukes sentralt i forhold til omorganiseringer og den nye politireformen, men kuttene er utfordrende for oss, sier politimester Ole B. Sæverud i Troms politidistrikt til NRK.

Skjermer publikum

Sæverud sier folk i Troms ikke trenger være bekymret for beredskapen og tilbudet til brukerne i år.

– Innsparingene våre på om lag fire millioner kroner inneværende år vil ikke gå ut over beredskapen. Men vi har de siste sju-åtte årene fått ti millioner mindre å rutte med. På sikt vil bilparken vår bli gammel, og vi har mindre penger til å ansette flere politifolk, sier politimesteren.

Vidar Brein-Karlsen

Statssekretær Vidar Brein-Karlsen mener det er hensiktsmessig at politidirektoratet får mer penger.

Foto: JUSTIS-OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET

Statssekretær i Justisdepartementet, Vidar Brein-Karlsen (Frp), sier til NRK at omdisponeringen av politidistriktets midler skyldes mange store investeringsprosjekter i politietaten.

– Vi følger nøye med på om det er en hensiktsmessig fordeling mellom hvor mye penger den enkelte politimester har til fri disposisjon og hvor mye som blir holdt igjen sentralt, sier han.

Trenger flere politifolk

– Tidligere hadde vi frihet til å definere hvor mange ansatte vi hadde råd til å ha, men det har vi ikke lenger. Begrensningene i det økonomiske handlingsrommet er den største utfordringen fremover, sier politimester i Troms politidistrikt, Ole B. Sæverud.