Politiet: Ulovlig snøskuterkjøring er et massivt problem

Av 29 kontrollerte snøskutere i Troms den siste uka ble 21 anmeldt for ulovlig motorferdsel i utmark, og flere av disse ble også anmeldt for kjøring med uregistrert skuter.

Snøskuter

For mange tar seg ulovlig til rette med snøskuter, hevder politiet. Illustrasjonsfoto.

Foto: Stig Roar Hegvik

I løpet av den siste uken er det blitt gjennomført tre kontroller mot ulovlig motorferdsel i utmark. Politiet samarbeider med Statens naturoppsyn, Statskog-fjelltjenesten og Tollvesenet om disse kontrollene.

– Vi ser også at mange ikke har med seg førerkort og vognkort, i tillegg til at de som har registrert skuter ikke har montert registreringsskiltet forskriftsmessig på kjøretøyet, skriver politiet i en pressemelding torsdag.

Alvorlige konsekvenser

Inndragning av førerkort og i verste fall inndragning av kjøretøy er noen av sanksjonene politiet kan ty til dersom skutersjåfører velger å unndra seg kontroll.

Politiet mener mengden motorisert ferdsel i utmark utgjør et massivt problem, og har stor negativ innvirkning på både mennesker og dyr.

– Det er derfor viktig å kunne luke ut de som ikke driver nyttekjøring eller på annet lovlig vis benytter motorkjøretøy i naturen.

Tall fra politidirektoratet viser at det har vært en økning i anmeldelser for ulovlig snøskuterkjøring i 2015. Mens det i 2014 var 179 anmeldte forhold, ble det i 2015 anmeldt 188 forhold.

Interesse for dispensasjoner

Stadig flere kommuner melder sin interesse for å bli flinkere på dispensasjonspraksis og gjeldende lovverk. Både fylkesmannen og politiet er med på å veilede de som ber om det.

Politiet minner om at rovfuglene snart starter hekkesesongen oppe i fjellet, og at reinsdyrene også snart er i gang med kalving. Disse er sårbare overfor motorisert ferdsel i naturen.

– Glem heller ikke å ta hensyn til turfolk på ski og truger. De har også et behov for å søke ro og fred i naturen, heter det i politiets pressemelding.