NRK Meny
Normal

Politiet: – Vanskelig å varsle i overgrepssaker

Politimester Ole Sæverud i Troms politidistrikt mener det viktigste i å forebygge overgrep mot barn er å øve samfunnet på å si ifra.

Snøskuterkjøring

Politimester Ole Sæverud i Troms mener det viktigste i å forebygge overgrep mot barn er at voksne sier ifra og tar barn på alvor.

Foto: Petter Strøm / NRK

Nylig ble en barnehageansatt i Tromsø siktet for overgrep mot 11 barn. I tillegg ble en lærerstudent suspendert fra Universitetet i Tromsø etter å ha blitt dømt for overgrep mot ei 13 år gammel jente.

Særlig sistnevnte sak satte fart i debatten om varsling av mulig farlige personer i samfunnet. Studenten har nemlig hatt praksis på barne- og ungdomsskoler i perioden – uten at universitetet fikk vite noe om den alvorlig dommen.

Ikke før et anonymt tips kom inn ble universitetet klar over saken.

Konsekvenser

Ifølge politimester Ole Sæverud i Troms er det ikke enkelt å avgjøre når politiet skal varsle det øvrige samfunnet om potensielt farlige personer. Han kan ikke kommentere enkeltsaker, men uttaler seg på generelt grunnlag.

– Dette må vurderes fra sak til sak. I en del situasjoner kan det gi store konsekvenser, for eksempel kan det medføre yrkesforbud. Vi har også taushetsplikt, og vi må ha gode grunner for å si ifra. Det må være reelt, og vi må ha bevis. Vi kan ikke ødelegge yrkeskarrieren til noen bare på grunn av en anmeldelse, sier han.

Må få gjort opp for seg

Varsling handler ikke bare om overgrep mot barn, men også om andre straffbare forhold.

– Det kan være skytevåpen eller at du driver en virksomhet som krever en spesiell tillatelse, sier politimesteren.

Sæverud minner også om at politiet må ta hensyn til de som er ferdig sonet. Flytter de inn i et nytt miljø blir det en vurdering om det skal varsles eller ikke.

– Det er vanskelig. Hvordan skal vi forhindre nye straffbare forhold og hvordan skal folk få gjort opp seg? eksemplifiserer han.

Må øve samfunnet

Sæverud er ikke uenig i at et tydeligere og bedre regelverk for varsling kan være nyttig, men tror andre metoder er mer virkningsfullt i kampen mot overgrep mot barn.

– Fra mitt ståsted er det viktigere å øve samfunnet på å avdekke overgrep mot barn, sier han.

– Voksne må vite hva de skal gjøre, de må tørre å si ifra, og de må ta ungene på alvor. Det er kjernen.

Sæverud viser til at det ikke bare er politiet som må fungere.

– Barnevernet er en nøkkel i dette, for ikke alt er overgrep. Vi kan ikke løse alt med strafferett, og vi må ha barneven og helseapparatet klart for å gi hjelp. Det er en kjede som må fungere, mener han.

Et velfungerende system som tar vare på barn mener Sæverud er viktig både for barnet og samfunnet som helhet.

– Skadde barn blir ødelagte voksne, sier han.

Økning i familievoldssaker

Ifølge politimesteren har det vært en voldsom økning i familievoldssaker de siste årene.

– For 20 år siden hadde vi ingen saker, mens i år blir det veldig mange. Det har vært en voldsom økning. Det er ikke fordi man ikke banket hverandre før, men fordi vi er blitt flinkere til å avdekke dette, sier han.

– Likevel kan vi bli enda flinkere, legger han til.