Politiet tar overgrep på alvor

Politiet i Nordland har satt i verk flere tiltak for å hindre at overgrepsskandaler som den i Tysfjord, skal skje igjen. Det opplyser Tone Vangen, politimester i Nordland. Prosjektet handler om kartlegging, avverging av nye hendelser, etterforskning og påtalebehandling av straffbare forhold. Vangen ber overgrepsoffer som har anmeldt saker tidligere, og mener de har ytterligere informasjon, om å ta kontakt med politiet.