NRK Meny
Normal

Regjeringen: Politiet må kutte 105 mill

Da statsbudsjettet ble lagt fram forrige uke foreslo regjeringen å gi 400 millioner til politiet. De fortalte ikke noe om at de også har varslet store kutt. De små distriktene rammes hardt. – Publikum får et dårligere polititilbud, varsler tillitsvalgt i Vest-Finnmark Magnus Nilsen til NRK.

Politibetjenter bryter opp forlatt bil

MINDRE Å RUTTE MED: Dokumenter NRK sitter på viser at nesten alle politidistriktene må kutte i overtidsbruk. Bildet viser to politibetjenter som bryter seg inn i en bil i Vest-Finnmark politidistrikt for å undersøke den nærmere.

Foto: Farid Ighoubah / NRK

De siste ukene har regjeringen flagget høyt at de skal satse på politiet neste år. Det er blant annet foreslått i tilføre politiet 350 nye stillinger i 2015, i tillegg skal det satses på IKT.

Magnus Nilsen, tillitsvalgt i Vest-Finnmark politidistrikt

– DÅRLIGERE BEREDSKAP: Tillitsvalgt Magnus Nilsen i Vest-Finnmark politidistrikt sier polititilbudet blir dårligere med kuttene fra regjeringen.

Foto: Farid Ighoubah / NRK

NRK sitter derimot på flere dokumenter som også viser at det er gjort krav om kutt på til sammen 105 millioner kroner i etaten (se kuttabell nederst i artikkelen).

Dokumentene er en del av Plan- og rammeforutsetningene for politiet for 2015 som ble sendt ut til alle politimestrene i landet i sommer. Kort tid før statsbudsjettet ble lagt frem kom det et ekstra tillegg hvor kuttene var spesifisert.

I NRKs Nyhetssenter får du fortløpende nyhetsoppdateringer fra inn- og utland.

Regjeringen har bedt Politidirektoratet om å kutte minst 105 millioner kroner i 2015, noe som kommer til å gå ut over beredskapen i distriktene.
I Vest-Finnmark politidistrikt blir det ikke brukt overtid før det er fare for liv og helse. Med de nye kuttene forverres beredskapen.

Vestfinnmark politidistrikt blir rammet av kutt i politiet.

– Liv og helse i fare

Overtidsbruken utgjør en tredjedel av innsparingene, noe som rammer små politidistrikt hardt. Ifølge NRKs oversikt må 23 av 27 politidistrikt kutte i overtidsbruk. Vest-Finnmark politidistrikt må bruke 20 prosent mindre på overtid i 2015.

LES OGSÅ: – Positivt at man ser helhelten

LES OGSÅ: Førebels ingen nye stillingar til politidistriktet

LES OGSÅ: Må kjempe for å få meir politi

– Når folk har hjemmevakt er det alvorlige saker som skal til for at vi rykker ut på overtid. Listen er lagt rimelig høyt allerede, og vi snakker om fare for liv og helse i de fleste tilfellene før vi rykker ut. Vi har rett og slett ikke mulighet for å stramme inn noe mer, sier Magnus Nilsen, tillitsvalgt i Vest-Finnmark politidistrikt til NRK.

Hovedtrekkene i kuttene, som utgjør 95 millioner kroner, er:

  • 20 millioner i generelle driftsutgifter.
  • 35 millioner i overtidsbruk.
  • 40 millioner i innkjøp av utstyr.

De resterende kuttene på 10 millioner er blant annet hos politiets særorganer som Kripos, Utrykningspolitiet, Politiets utlendingsenhet og Økokrim.

– Vil ha trygghet

Vera Irene Henriksen, bekymret beboer i Alta i Finnmark

REDD: Vera Irene Henriksen i Alta i Finnmark er imot kuttene fordi hun ønsker å ha mer tilgjengelig politi.

Foto: Farid Ighoubah / NRK

Av de 350 nye stillingene er 200 fordelt. Vest-Finnmark er ett av distriktene som både må kutte mye i overtidsbruk og foreløpig ikke er tiltenkt nye stillinger.

– Dette går ut over hvordan vi kan jobbe. Vi har drevet nøkternt her i distriktet i flere år. Vi bruker ikke overtid over en lav sko. Publikum til å merke at det blir et dårligere polititilbud her oppe, sier Nilsen.

Flere vanlige folk NRK har snakket med i Alta i Finnmark uttrykker bekymring for kuttene og mindre politi til rådighet.

Helga Pedersen

KRITISK: Nestleder i Ap Helga Pedersen mener regjeringen må tilføre politidistriktene i Nord-Norge flere stillinger.

Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

– Jeg synes absolutt ikke at politiet må kutte hvis det går utover tilstedeværelsen. Jeg er opptatt av trygghetsfølelse og ønsker å ha forsikringer om at politiet kommer hvis jeg en gang trenger hjelp, sier Vera Irene Henriksen til NRK.

LES OGSÅ: 400 nye politifolk - bare sju nye dommere

LES OGSÅ: Statsbudsjettet 2015

Regjeringen mener kuttene er forsvarlige, og maner heller politidistriktene til å «tenke smartere».

Vidar Brein-Karlsen, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet

BEDRE RUSTET: Statssekretær i Justisdepartementet Vidar Brein-Karlsen mener det er riktig å kutte.

Foto: Simon Solheim / NRK

– Jeg har tro på at budsjettforslaget som er lagt frem vil styrke evnen til politidistriktene i Finnmark og andre distrikter i resten av landet betraktelig. Vi skal også ansette mange nye politibetjenter, som betyr økt operativ kapasitet, som gjør at politiet blir satt i god stand til å gjøre jobben sin fremover, sier statssekretær Vidar Brein-Karlsen til NRK.

Nestleder i Arbeiderpartiet Helga Pedersen mener regjeringen må vokte seg for hvor de kutter.

– Hvis det kuttes i politiets evne til å rykke er det selvfølgelig svært negativt. Det vil være et løftebrudd fra regjeringens side, men jeg forutsetter at Fremskrittspartiet (Frp) gjør det de har lovet, å styrke polititilbudet i Finnmark og i Nord-Norge for øvrig med nye politistillinger. På denne måten får vi et styrket, og ikke svekket, polititilbud, sier hun til NRK.

Overtidskutt i politiet i 2015

Politidistrikt

Beregnet overtid 2014 pr. 01.07.2014

Kutt i 2015

Sparing i prosent (ca.)

Nye årsverk 2015 (200 av 350 stillinger er foreløpig fordelt)

Øst-Finnmark

6.708.040

1.320.000

20

0

Vest-Finnmark

5.112.727

1.000.000

20

0

Sogn og Fjordane

7.487.815

1.500.000

20

0

Nordmøre og Romsdal

7.889.798

1.550.000

20

8

Gudbrandsdal

5.374.782

1.100.000

20

0

Romerike

18.855.806

1.900.000

10

14

Midtre Hålogaland

7.579.325

770.000

10

0

Hedmark

9.591.018

1.000.000

10

7

Oslo

67.393.997

10.000.000

15

42

Sunnmøre

6.321.150

640.000

10

0

Vestoppland

5.451.677

520.000

10

0

Rogaland

19.264.536

3.800.000

20

17

Salten

4.633.123

460.000

10

10

Helgeland

4.431.401

230.000

5

0

Nordre Buskerud

4.833.087

230.000

5

2

Søndre Buskerud

10.189.304

1.500.000

15

9

Haugaland Sunnhordland

6.189.194

600.000

10

16

Sør-Trøndelag

10.189.194

1.400.000

10

12

Follo

6.732.862

320.000

5

0

Troms

6.112.224

0

0

5

Asker og Bærum

6.295.561

630.000

10

2

Hordaland

19.345.758

0

0

24

Telemark

7.948.804

380.000

5

0

Agder

11.180.635

550.000

5

12

Østfold

9.710.357

450.000

5

12

Vestfold

7.892.227

0

0

8

Nord-Trøndelag

4.410.922

0

0

0