Normal

Statoil frykter for liv og helse

Statoil frykter for sikkerheten til folkene på den bordede oljeriggen «Transocean Spitsbergen», men myndighetene kan ikke gripe inn.

Greenpeace activists climb Statoil rig to protest world’s northernmost drilling site

Greenpeace bordet en borerigg i Barentshavet, men norsk politi kan ikke uten videre gripe inn.

Foto: Greenpeace

– Vi vurderer hele tiden situasjonen, deriblant hvor vidt i skal anmelde aksjonistene. Så langt har det vært en fredelig aksjon, men vi er bekymret for både vårt mannskap og aksjonistene. Temperaturene i området er rundt to grader, og det er en risiko for liv og helse, sier informasjonssjef i Statoil, Ørjan Heradstveit til NRK.

15 Greenpeace-demonstranter fra åtte land tok seg i morgentimene tirsdag om bord i Statoils oljerigg «Transocean Spitsbergen». Riggen er på vei mot Bjørnøya for å starte prøveboring, etter at miljøverndepartementet i går omgjorde et vedtak om å utsette boreplanene.

Og aksjonistene har ikke planer om å forlate riggen med det første.

– De har godt med mat og klær. De kan være der så lenge det er nødvendig, og de vet at de gjør en viktig jobb, sier Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge.

De har sendt en klage til Miljøverndepartementet ble ikke behandlet før vedtaket om boring ble omgjort.

– Klagen ligger nå på bordet til klima- og miljøminister Tine Sundtoft. Hun kan, dersom hun tør og vil, si nei til boringen. Vi blir gjerne om bord på oljeriggen til klagen er behandlet, sier Gulowsen.

Til behandling

Tine Sundtoft

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft er for tiden i Ny-Ålesund.

Foto: Eivind Molde / NRK

Sundtoft sier til NRK at den planlagte boringen ikke er i strid med gjeldende politikk eller retningslinjer. Hun forteller også at de behandler klagen fra Greenpeace.

– Vi kan sette i gang prøveboring, men dyp boring i mulige oljelag kan ikke iverksettes før klagen er behandlet, sier hun.

Politiet kan ikke gjøre noe

Kystvaktskipet KV «Harstad» følger Greenpeace-aksjonen mot boreriggen tett. De rapporterer til politiet i Troms, som har ansvar for området, men de kan foreløpig ikke gripe inn.

– Riggen ligger i internasjonalt farvann og det er to fremmede fartøy som er involvert. Da har vi ikke jurisdiksjon til å gjøre noe, sier politimester Ole B. Sæverud.

Statoils oljerigg er fra Marshall Islands, mens Greenpeaces skip er registrert i Nederland.

Se Greenpeace sin egen video av bordingen

Created by InfoDispatcher

Her border Greenpeace boreriggen i Barentshavet

Har dialog

Politimesteren forklarer at de likevel ikke sitter helt på gjerdet.

– Vi har likevel dialog med Statoil og kystvakta og følger med hva som skjer, sier Sæverud.

Men om norske myndigheter skal kunne gripe inn i situasjonen ved boreriggen, så må det komme en anmodning om bistand fra flaggstaten. Så langt har det ikke skjedd.

Se videointervju med politimester Ole B. Sæverud:

Created by InfoDispatcher


– Riggen ligger i den økonomiske sonen rundt Svalbard og her har vi begrensa jurisdiksjon. Vi har ansvar for å ivareta fiskeri- og oljerettigheter, men dette er internasjonalt farvann hvor hvem som helst kan ferdes.

– Dersom det skal gripes inn i en slik situasjon er det flaggstatens ansvar, altså der skipet eller riggen er registrert, utdyper politimesteren.

Sæverud legger til at i det øyeblikk riggen starter boring, så kan norske myndigheter gripe inn for å sikre norske interesser

Frykter ikke anmeldelse

Greenpeace frykter ikke at deres aksjonister skal straffes for aksjonen.

– Vi tror myndighetene og Statoil forstår ytringsfrihetene og viktigheten med at noen sier fra. Jeg ser ikke grunnlag for sanksjoner og tiltak mot våre aktivister, sier Truls Gulowsen i Greenpeace.