Politiet har trøbbel: Fullstendig stopp i all straffesaksbehandling

Politiets viktigste dataverktøy er nede. I mellomtiden er all straffesaksbehandling stanset.

Politidirektoratet

Førstestatsadvokat i Troms og Finnmark, Lars Fause, sier at situasjonen begynner å bli prekær.

Politiet har i flere dagene hatt problemer med straffesakssystemet BL. Det er andre gang på kort tid at tjenesten er nede.

BL er saksbehandlingssystemet for straffesaker og dokumenter. Programmet brukes av alle politidistrikter, og er politiets mest sentrale system.

– Prekær situasjon

NRK har snakket med flere i politiet og omtaler datasvikten som alvorlig.

Avhør må skrives manuelt og avhørene kan ikke registreres i systemet.

– Politiet jobber med å finne den underliggende årsaken til problemene som har oppstått. Slik det er nå responderer BL dårlig på belastning fra et høyt antall brukere samtidig. Vi er derfor i dialog med politimestre og særorgansjefene for å finne løsninger lokalt som kan gi mindre belastning, sier fungerende avdelingsdirektør Wilfred Østgulen i Politidirektoratet.

Førstestatsadvokat i Troms og Finnmark, Lars Fause, sier at situasjonen begynner å bli prekær.

– All straffesaksbehandling er nede. Vi har alvorlige saker som det haster med å holde i gang. Per nå får ikke behandlet en eneste straffesak, og dersom ikke dette blir fikset må vi sette i gang med manuell saksbehandling.

Har hatt problemer siden forrige uke

– Systemet har vært utsabilt siden forrige torsdag, og nå hoper sakene seg opp. Vi får ikke oversendt saker fra politiet, og får heller ikke ferdige saker ut. Samtidig har vi folk i varetekt i alvorlige saker. Dette begynner å bli prekært, sier førstestatsadvokaten til NRK.

Kan bli langvarig

Problemene med BL kan bli langvarige. Politiets IKT-tjenester jobber nå med å finne løsninger på problemet, og planlegger for døgnkontinuerlig arbeid de neste døgnene.

BL vil være tilgjengelig for et mindre antall brukere fra onsdag ettermiddag. Politiets IKT-tjenester jobber på bred front for å finne underliggende årsaker til ustabiliteten, og holder etaten løpende oppdatert med status.

– Hvis BL har redusert kapasitet i lengre tid vil dette skape problemer for effektiviteten i straffesakshåndteringen, sier Østgulen.

02800 og 112 fungerer

BL er en forkortelse for Basis Løsninger. Dette er politiets straffesaksverktøy og ivaretar de viktigste funksjonene i straffesaksbehandlingen.

Politiets operative evne, 112 og 02800 er ikke berørt av dette.