NRK Meny

Politiansatte mister jobben

Rundt 30 politiansatte i Harstad kan miste jobben i forbindelse med politireformen. Politimester Hugo Henstein sier til Harstad tidende at alle fellesoperative tjenester går en usikker framtid i møte, men at de vil gi så mange som mulig tilbud om andre stillinger. Harstad politistasjon blir ikke berørt når Midtre Hålogaland politidistrikt skal splittes og bli del av de nye Troms og Nordland politidistrikter.