NRK Meny

Planlegging av Ullsfjordforindelsen

Planleggingen av Ullsfjordforbindelsen til 1,2 milliarder kroner kan snart starte. Fylkestinget i Troms vil om fjorten dager gi klarsignal til Statens vegvesen. Nye veier, tunnel og bruer vil korte ned distansen fra Nord-Troms til Tromsø med rundt 10 millioner. I tilegg vil man unngå mange av dagens rasutsatte strekninger.