Planlegger nordlyssenter

Norges arktiske universitet, og Storfjord kommune har inngått en intensjonsavtale med planer om et tverrfaglig senter for nordlysaktiviteter. Senteret skal formidle kunnskap, romfysikk og historie rettet mot publikum. Storfjord får en sentral rolle på grunn av gode observasjonsforhold. UiT og kommunen vil samarbeide om å skaffe finansiering til prosjektet.