NRK Meny
Normal

Planene om å bygge ut sentrumshavna har støtt på problemer

Manglende dokumentasjon fører til at Harstad Havn KF ikke får steinmassene de hadde regnet med for utbygging av havna.

Fritidsbåter og folk ved kaia i Harstad

Harstad Havn får ikke steinmasser fra tunnelutbyggingen. Bildet er fra en tidligere sak om Harstad Havn.

Foto: Martin Mortensen

Harstad Havn KF får ikke kjøpe overskuddsmassene av stein fra tunnelen gjennom Harstadåsen, som skal drives av Harstadpakken.

Statens vegvesen sendte onsdag ut pressemelding om at de 260.000 tonn steinmassene fordeles mellom tre aktører:

  • Harstad Maskin AS
  • Brødrene Killi AS
  • Per Strand AS

Forutsetning for utbygging

Harstad Havn søkte og har basert nær hele sin utbygging av sentrumshavna på at de skulle få hente massene underveis i utbyggingen av tunnelen.

Men på grunn av manglende dokumentasjon innen fristen, har steinmassene gått tapt for bedriften.

Helge Eriksen vil ha nytt kommunevåpen

Styreleder i Harstad Havn, Helge Eriksen, sier de nå forsøker å tenke ut nye muligheter for å få tak i stein til havna.

Foto: Martin Mortensen

Statens vegvesen henviser til at det er kritisk for fremdriften i Harstadpakken om de ikke blir kvitt steinen når den begynner å bli tilgjengelig. Derfor ba de om en sikkerhet om at det ville bli gjort, noe Harstad Havn KF ikke dokumenterte før fristen utløp tirsdag denne uken.

Henger ikke med hodet

Harstad Havn har laget en kostnadsramme på 260 millioner kroner for utvidelsen av den nye havna. Med 14 nye mål ønsker de et nytt moderne havneanlegg, ny kailinje, en fritidsbåthavn og i tillegg større areal som sentrum kan utvikle seg på bak havnen.

Styreleder i Harstad Havn, Helge Eriksen, sier de holder motet oppe til tross for nedturen.

– Vi henger ikke med hodet. Vår strategi nå er å forsøke å komme i dialog med dem som har fått tilgang til massene. Vi har forstått det slik at de har mer enn de trenger, sier Eriksen til NRK.

Skal se på videre framdrift

Marianne Bremnes

Ordfører i Harstad, Marianne Bremnes, er usikker på hvordan veien går videre.

Foto: Martin Mortensen / NRK

Kommunestyret i Harstad la tidligere ned vedtak om at Harstad Havn skulle få kjøpe steinmassene, men Statens vegvesen krevde bedre dokumentasjon.

– Vi har forståelse for at Statens vegvesen må følge sine forskrifter. Nå må vi stoppe opp og tenke oss om hva vi skal gjøre, sier ordfører i Harstad, Marianne Bremnes til NRK.

Utbyggingen av havna er en del av en stor sentrumsplan. Ordføreren sier det ikke nødvendigvis er lagt lokk på, selv om det er blitt noen endringer.

– Steinmasser skal vi alltids få tak i, men vi må se på hvordan vi skal gjøre dette videre. Harstad Havn skal helt klart bygges ut, sier Bremnes.

Er planene utsatt?

– Vi kan ikke ta stilling til det nå. Vi må få tatt en vurdering på når dette blir tatt opp igjen, sier hun til NRK.