NRK Meny

Plan for Hålogalandsvegen

Statens vegvesen starter nå arbeidet med detaljreguleringsplan for Hålogalandsvegen. Hålogalandsvegen omfatter 150 kilometer med delvis ny veg og delvis oppgradering av eksisterende veg fra Snubba i Evenes til Harstad og Sortland. Planen behandles som statlig plan, det gis ikke adgang til innsigelser, og vegvesenet ber de som har innspill om å sende det inn snarest.