Sjøfugler pines i hjel av gamle fiskeredskaper

Gamle fiskeredskaper i havet gjør at en rekke sjøfugler dør en smertefull død. Nylig fanget fotograf Øyvind Zahl Arntzen i Vadsø et bilde av en stellerand med en garnrest hengende i fjærene.

Garnrester på beina
Foto: Øyvind Zahl Arntzen/Arntzen Arctic Adventures

Det har blitt et stadig vanligere syn for fugleinteresserte langs hele kysten, sjøfugler som har skadet seg på gamle fiskeredskaper og annet søppel havet.

Ofte tar fuglefotografer bilder av fugler med fiskekroker hengende i nebbet, eller fugler som har viklet seg inn i gamle fiskesnører eller garnrester.

– Veldig trist syn

Øyvind Zahl Arntzen

Fuglefotograf Øyvind Zahl Arntzen ser stadig fugler som skader seg på gamle fiskeredskaper.

Foto: Arnstein Jensen

Nylig fanget fotograf Øyvind Zahl Arntzen i Vadsø et bilde av en stellerand med en garnrest hengende i fjærene.

– Jeg synes dette er et veldig trist syn og en tragedie for de fuglene som blir rammet. De vil pines i hjel når de får sånt rundt seg som de ikke blir kvitt. Den jeg tok bilde av vil mest sannsynlig ikke klare seg, sier Arntzen.

Han mener det nå er på høy tid at noe gjøres med dette forurensingsproblemet langs kysten.

– Jeg tror forurensingsmyndighetene bør komme på banen for å gjøre noen tiltak mot dem som forsøpler på denne måten, sier Arntzen.

Saken fortsetter under videoen.

Gamle garnrester og fiskeredskaper er til stor plage for sjøfugler.

Svært sjelden art

Stelleranden er en sjelden og rødlistet art. På verdensbasis er det anslått at det bare er rundt 100.000 individer av arten.

– Det er trist uansett hvilken fugl som blir rammet, men det er klart at det er spesielt ille når det er en sårbar art. Dette er ikke noe noen ønsker å se, sier Arntzen.

Globalt fenomen

Rob Barrett

Fugleforsker Rob Barrett ved Tromsø Museum

Foto: Tobias Schreuder

Flere lokale fuglefotografer forteller nå om lignende tilfeller. Men det er slett ikke bare i Øst-Finnmark man ser dette fenomenet.

– Dette er et globalt problem som dukker opp over alt. Men det er vanskelig å si hvor stort omfanget er, forteller fugleforsker Rob Barrett ved Tromsø Museum.

Han forteller at enkelte av fuglene klarer å overleve skadene de får, mens andre dør svært smertefullt.

– Det kan være en lang og pinefull død. Du kan tenke deg selv hvis du fløy rundt med rester av et garn rundt halsen i flere måneder og ikke fikk i deg mat. De ender nok som oftest opp med en sultedød, sier Barrett.

Saken fortsetter under bildegalleriet.

Ber det offentlige ta ansvar

Langs hele norskekysten ligger det gamle fiskeredskaper igjen i havet. I uvær og vind hender det at fiskerne mister kontrollen over redskapene sine og mister dem til sjøs.

Likevel mener leder i Norges Kystfiskarlag, Arne Pedersen, at det er en offentlig oppgave å rydde opp.

– Hvis du vil ha et land som ser rent og pent ut er det offentlige sitt ansvar. Det er også vanskelig å si hvem sitt redskap som har drevet i land, sier Pedersen.

– Du kan ikke noe for at redskapet setter seg fast eller uhell i vær og vind. Det er ingen som ønsker dette. Dette er en konsekvens av flere tiårs uhell. Det blir seende slik ut fordi det ikke fins noe system for å gjøre noe med dette, legger han til.

Kommunenes ansvar

Men så langt har offentlige myndigheter i liten grad tatt tak i problemet. Ansvaret ligger hovedsakelig lokalt i den enkelte kommune.

– Det er kommunene som er forurensingsmyndighet og som derfor skal følge opp slike forsøplingssaker. Vi har bare en veilederrolle i forhold til regelverket, sier seksjonssjef for forurensing hos Fylkesmannen i Finnmark, Stig Moen.

NRK har også vært i kontakt med Miljødirektoratet som ikke hadde mulighet til å kommentere saken.